De Schakel
Uitgelicht
Wat gaat u stemmen op 20 maart?

De Schakel peilde meningen over de aanstaande verkiezingen. Het merendeel gaat stemmen. Slechts een enkeling gaf aan niet naar de stembus te gaan. Een aantal mensen blijft trouw bij de partij waar ze altijd op stemmen en anderen gaan zich…

De Schakel peilde meningen over de aanstaande verkiezingen.

Het merendeel gaat stemmen. Slechts een enkeling gaf aan niet naar de stembus te gaan. Een aantal mensen blijft trouw bij de partij waar ze altijd op stemmen en anderen gaan zich oriënteren en inlezen. Daarbij laten ze hun keuze over het algemeen afhangen van de stemwijzer. 

Mevrouw Timmerman (68 jaar) vindt het raar dat ze bij het invullen van de stemwijzer niet uitkomt bij de partij waar ze altijd op stemt. Maar ze gaat het stemadvies wel volgen. Twee andere heren vinden dat eigenlijk de stemplicht zou moeten gelden. ‘Als je niet stemt, moet je gewoon je bakkes houden’, lachen ze samen. ‘Ik laat mijn stem niet verloren gaan’, zegt hij stellig. Een echtpaar stemt altijd dezelfde partij. ‘We bespreken vooraf wat we gaan stemmen en van huis uit stemmen we altijd hetzelfde.’ Loes Hamers (21) twijfelt nog op wie ze moet stemmen. ‘Partijen wisselen nogal eens van meningen’, weet ze. ‘Ik ga me verdiepen wat de verschillende partijen te zeggen hebben over de zorg en daarna overleg ik ook met mijn ouders en broers.’

Provinciale Staten
Er kan twee keer een stem uitgebracht worden. Voor de Provinciale Staten is er keuze uit 16 partijen. Daarvan zijn er vijf nieuwkomers.Indirect telt jouw stem ook voor de leden van de eerste kamer. De 55 Statenleden in Noord-Brabant, kiezen namelijk op haar beurt weer de 75 leden van de eerste kamer. Dat doen ze op 27 mei. Zo telt uw stem dus dubbel. Ook kiezen de leden van de Provinciale Staten de leden van de Gedeputeerde Staten dat zich bezighoudt met het dagelijks bestuur in de provincie. 

Waterschap
Bij de waterschapsverkiezingen gaat het om Waterschap De Dommel. Ruim 450 medewerkers werken aan schoon, voldoende en veilig water voor 890.000 mensen in dit gebied. Denk daarbij aan het op niveau houden van het grondwaterpeil, draaiende houden van waterzuiveringsinstallaties en beken en sloten bij te houden. Schade door droogte of hevige neerslag te beperken.Bij de stemwijzer geef je antwoord op stellingen via een digitaal schuifje. Je vult in helemaal mee eens of helemaal mee oneens op de schaal die je zelf kiest. Ook kun je aangeven welke onderwerpen uit de vragenlijst je zwaarder mee wilt laten tellen. Je leest bij de vragen ook hoe de verschillende partijen die op de kieslijst staan erover denken.

https://stemwijzer.nl

Tekst: Ellen van Slooten

About the author

Related Posts