De Schakel
Nieuws
Voortgang vierde basisschool Berkel-Enschot

Het benodigd aantal handtekeningen voor de aanvraag van een vierde basisschool in Berkel-Enschot is binnen! Annemie Martens, bestuurder van Opmaat Groep, legt uit hoe het proces verder gaat verlopen: ‘De eerste stappen zijn gezet!’ Allereerst wil Annemie de inwoners van…

Het benodigd aantal handtekeningen voor de aanvraag van een vierde basisschool in Berkel-Enschot is binnen! Annemie Martens, bestuurder van Opmaat Groep, legt uit hoe het proces verder gaat verlopen: ‘De eerste stappen zijn gezet!’

Allereerst wil Annemie de inwoners van Berkel-Enschot en andere belanghebbenden hartelijk bedanken: ‘Naar aanleiding van een eerder artikel in de Schakel, waarin Peter Ketelaars het initiatief tot een vierde basisschool in het dorp aankondigde, is er een stroom aan reacties binnengekomen. Binnen twee weken hadden we het benodigd aantal handtekeningen al binnen, daarna bleven ze nog binnenstromen. Dit onderschrijft het belang van de komst van een extra school!’

Het initiatief voor de komst van de school was in een eerder stadium al goedgekeurd door de minister van onderwijs. Voor de aanvraag van een nieuwe basisschool stelt het ministerie drie eisen. Ten eerste zijn dat de eerdergenoemde handtekeningen. Daarnaast is Opmaat Groep in gesprek gegaan met andere schoolbesturen (waaronder natuurlijk Tangent, waar de andere drie basisscholen in het dorp onder vallen), de gemeente en het samenwerkingsverband Plein 013. ‘Dit zijn heel positieve gesprekken geweest, waarin wij transparant zijn geweest over onze ideeën, wensen en behoeftes. Maar ook de andere partijen hebben ons ideeën en tips gegeven, wat weer heeft geleid tot nieuwe, zeer interessante invalshoeken.’ De derde en laatste eis voor de aanvraag van een nieuwe basisschool is het aanleveren van een onderwijsconcept, dat voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie. ‘Hierbij moet je denken aan kwaliteits- en deugdelijkheidseisen, zoals het voldoen aan de kerndoelen, het bieden van extra zorg en aandacht besteden aan burgerschap.’

De eerste belangrijke stappen zijn gezet!

Vóór 1 november heeft Opmaat Groep bovenstaande stukken ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). ‘Nu is het wachten op het rapport van de inspectie, waarin staat of we aan alle eisen voldoen. We verwachten in februari/maart in gesprek te kunnen gaan over de kritische punten en aanbevelingen.’ Het verslag van dit gesprek wordt dan weer naar DUO gestuurd. ‘De minister van onderwijs neemt uiteindelijk het besluit of er een vierde school mag komen.’

Annemie verwacht in juni de uitspraak van het ministerie te krijgen. ‘Wij krijgen daarna één jaar de tijd om het onderwijs te realiseren, zodat we in augustus 2024 kunnen starten.’ Even afwachten dus nog, maar de eerste belangrijke stappen zijn gezet!

 

Tekst en foto’s: Lieselot van Elten

 

 

About the author

Related Posts

Bezorging

Familie de Brouwer
Telefoon: 013 - 540 07 41

Vragen/opmerking?
Neem contact met ons op