De Schakel
  • Gemeente
    Omleiding fietsers ter hoogte van De Kraan ter hoogte Koningsoordlaan

    Nieuwsflits Gemeente Tilburg week 43 De komende periode wordt gewerkt aan het bouwrijp maken van deelgebied 9. Dit is het gebied tussen De Kraan, de Koningsoordlaan, het nieuwe winkelcentrum en de Proosdijstraat. Als onderdeel hiervan worden er rioleringswerkzaamheden uitgevoerd onder een gedeelte De Kraan. Daarom wordt de Kraan tussen de aansluiting op de Koningsoordlaan en de uitrit van de fietstunnel tijdelijk afgesloten voor […]