De Schakel
Nieuws
Ronald Bierings ontvangt Donders Binkhorst Prijs 2020

Vrijdag 4 september werd bekend dat de Donders Binkhorst Prijs 2020 is toegekend aan dr. Ronald Bierings. Onze oud-dorpsgenoot is bekend bij veel dorpsgenoten en speelt nog jaarlijks als trompettist in De Hofkapel. Zijn bekroonde proefschrift Insight into light: the influence…

Vrijdag 4 september werd bekend dat de Donders Binkhorst Prijs 2020 is toegekend aan dr. Ronald Bierings. Onze oud-dorpsgenoot is bekend bij veel dorpsgenoten en speelt nog jaarlijks als trompettist in De Hofkapel.

Zijn bekroonde proefschrift Insight into light: the influence of luminance on visual functioning in glaucoma beantwoordt een aantal belangrijke vragen over het visueel functioneren van glaucoompatiënten.

In het oogheelkundige promotieonderzoek wilde Ronald in de eerste plaats achterhalen of glaucoompatiënten moeite hebben met zien in licht, donker, in overgangen van licht naar donker en omgekeerd. Veel glaucoompatiënten gaven in de spreekkamer aan moeite te hebben met zien in het donker, zonder dat hier in eerdere literatuur aandacht aan werd gegeven. Dat dit daadwerkelijk een symptoom van glaucoom bleek, is volgens Bierings een van de belangrijkste uitkomsten van zijn promotieonderzoek, want het bestaan van deze klacht is met dit onderzoek geobjectiveerd. De Donders Binkhorst Prijs is voor Bierings de kroon op zijn werk. ‘Het prijzengeld komt ten goede aan de onderzoeksgroep, waar ik zelf geen deel meer van uitmaak, maar er komt vast een staartje. Verschillende promovendi hebben inmiddels doorgebouwd op mijn onderzoek.’

Donders Binkhorst Stichting
De Donders Binkhorst Stichting stelt vanaf het jaar 2020 jaarlijks een prijs ter beschikking ter erkenning van een wetenschappelijk onderzoek, dat heeft geresulteerd in een proefschrift op het gebied van de oogheelkunde, verricht aan een instelling genoemd in de Nederlandse Hoger Onderwijswet, door een bij voorkeur Nederlands staatsburger. Het bestuur van de stichting ziet de jaarlijkse prijs als een bijdrage in de voortgang van het onderzoek op het gebied van de oogheelkunde.

Foto: Mariska de Groot
Tekst: Redactie (Bron: De Oogarts, 09-2020 | Donders Binkhorst Stichting)

 

About the author

Related Posts