De Schakel
Nieuws
Platform Welzijn; samenwerken een must

Welzijnsorganisaties in Berkel-Enschot vormen een gezamenlijk platform In Berkel-Enschot is een flink aantal welzijnsorganisaties voor ouderen actief. Bij zo’n groot aantal loop je altijd de kans dat de ene organisatie niet op de hoogte is van wat anderen doen. Dat…

Welzijnsorganisaties in Berkel-Enschot vormen een gezamenlijk platform

In Berkel-Enschot is een flink aantal welzijnsorganisaties voor ouderen actief. Bij zo’n groot aantal loop je altijd de kans dat de ene organisatie niet op de hoogte is van wat anderen doen. Dat kan lastig zijn voor mensen die met meerdere organisaties te maken hebben. Als bijvoorbeeld de ene organisatie het onderwerp dementie op de agenda zet, is het handig als andere organisaties die zich ook met dat soort zaken bezighouden, daarvan op de hoogte zijn. Om de communicatie zo veel mogelijk te stroomlijnen is het Platform Welzijn in het leven geroepen, waarbij 18 organisaties, in eerste instantie voor ouderen, zijn betrokken.

Goed samenwerken is een noodzaak

Hoe werk je samen?
Het dagelijks bestuur van het platform bestaat uit Thijs Dingenouts en Jan Hermes van KBO, Hanny Robben van de Dorpsraad en Chantal van den Broek van ContourdeTwern. Het platform beoogt de gemeenschappelijke belangen van al medewerkende organisaties, voor zover gewenst, te behartigen en zal werkenderwijs bekijken in hoeverre uitbreiding van taken gewenst is. Jan Hermes stelt: ‘Het is altijd moeilijk om een goede samenwerking tussen veel organisaties te organiseren. Je kunt die 18 organisaties niet allemaal laten fuseren. Dat werkt van geen kant. Een platform leek de beste aanpak’. Hanny Robben zegt ‘dat het vooral om verbinding gaat. Zonder dat zul je niet ver komen’. Alle bestuursleden zijn er trots op, dat ze het zo ver hebben gekregen, dat er een platform kon komen. Alle organisaties hebben hun eigen belangen en ze moeten toch even wat verder kijken om samenwerking mogelijk te maken.

De gemeente Tilburg
De laatste jaren is de rol van de gemeentes ten aanzien van welzijn sterk toegenomen. De gemeente Tilburg heeft de nota ‘Wijk aan zet 2017-2020’ opgesteld. Het contact met de gemeente kan veel beter lopen als er een platform is; dan hoeft iedere organisatie niet meer het wiel uit te vinden als de gemeente met iets komt. Met elkaar kun je veel beter het belang van de mensen in Berkel-Enschot behartigen, waarvoor deze organisaties in het leven zijn geroepen. Het platform vergadert vier keer per jaar; op iedere vergadering geeft één van de deelnemende organisaties een presentatie over de eigen organisatie. Informatie is nodig om samen te werken.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

[fotobijschrift] Vlnr: Hanny Robben, Jan Hermes, Chantal van den Broek en Thijs Dingenouts

About the author

Related Posts

Bezorging

Patric de Brouwer
bezorging@schakel-nu.nl

Vragen/opmerking?
Neem contact met ons op