De Schakel
Nieuws
Platform 533: RUIMTETEKORT KONINGSOORD

PLATFORM 533 Welzijnsorganisaties en verenigingen in Berkel-Enschot hebben na de verhuizing van De Schalm naar het Trappistinnenklooster een ernstig gebrek aan passende ruimte. Koningsoord heeft GEEN zaalvoorziening! Een schitterend Koningsoord kan door ruimtelijke beperkingen een aantal sociale, sociaal-culturele- en welzijnsfuncties…


PLATFORM 533

Welzijnsorganisaties en verenigingen in Berkel-Enschot hebben na de verhuizing van De Schalm naar het Trappistinnenklooster een ernstig gebrek aan passende ruimte.

Koningsoord heeft GEEN zaalvoorziening!

Een schitterend Koningsoord kan door ruimtelijke beperkingen een aantal sociale, sociaal-culturele- en welzijnsfuncties niet vervullen. Dit heeft nu reeds tot gevolg dat meerdere groepen elders ruimte hebben gezocht voor (een deel van ) hun activiteiten.

Dit bedreigt de uitgroei van Koningsoord als sterk CENTRUM en de samenhang en ontmoeting van de netwerken van  welzijns- en sociaal-cultureel werk.

Platform 533
Welzijnsorganisaties en Sociaal Cultureel werk met meer dan 2000 georganiseerde leden/deelnemers (waaronder Dorpsraad Berkel-Enschot, CC De Schalm en alle gebruikersgroepen, Bridgeclubs,  Katholieke Bond Ouderen, Stichting Welzijn Ouderen, Katholiek Vrouwengilde KVG, Zonnebloem Berkel-Enschot ), hebben  zich verenigd onder één platform, met één doel.

Doel van Platform 533
het gebied Koningsoord dient  een multifunctionele zaalvoorziening te krijgen.

  • De 10 jaar oude belofte van gemeentebestuur en politiek dat Berkel-Enschot bij de verhuizing van De Schalm naar het klooster NIEUW voor OUD zou krijgen schreeuwt om invulling. Belofte maakt schuld!
  • De groei van 12000 naar 16.000 inwoners en daarbinnen de explosieve toename van ouderen rechtvaardigt ruimschoots de behoefte. Bevolkingsprognose 65+ van 2505 senioren naar 4825 in de komende 20 jaar[1],  een doelgroep van grootverbruikers van deze voorzieningen.
  • In de participatiesamenleving rekent de politiek in welzijn en zorg meer en meer op de inzet van de welzijnsorganisaties. Zonder samenhang van netwerken en ontmoeting is dat niet kansrijk.

Platform 533 roept het gemeentebestuur, de politieke partijen en projectontwikkelaar Hendrik Roozen op, snel een perspectief voor een oplossing te ontwikkelen. Misschien wel de enige kans  op een echt krachtig en prachtig CENTRUM, een echt KONINGSOORD. 

Namens de gezamenlijke initiatiefpartijen in Platform 533
Ad van der Bruggen, voorzitter Platform 533, 9 maart 2018

[1] Prognose INZIGT ism GGD en Gemeente Tilburg

Tekst: Ad van der Bruggen
Foto: Peter Timmermans (archief)

About the author

Related Posts

Bezorging

Patric de Brouwer
bezorging@schakel-nu.nl

Vragen/opmerking?
Neem contact met ons op