De Schakel
Nieuws
Patstelling bij Beukendreef

De 44 bomen aan de Beukendreef houden de politiek bezig. Wethouder Mario Jacobs kreeg in de themacommissie Leefbaarheid een petitie aangeboden. Ondersteunt met ruim 700 handtekeningen gaven de twee indieners een pleidooi voor behoud van de beuken. De wethouder werd…

De 44 bomen aan de Beukendreef houden de politiek bezig. Wethouder Mario Jacobs kreeg in de themacommissie Leefbaarheid een petitie aangeboden.

Ondersteunt met ruim 700 handtekeningen gaven de twee indieners een pleidooi voor behoud van de beuken. De wethouder werd hier niet warm of koud van en gaf aan dat hij waarschijnlijk binnenkort een petitie krijgt van bewoners die voor het kappen van de beuken zijn.

Het zou gaan om een hele rij aan de noordzijde. Jacobs gaf aan dat hij geen bomenkap toestaat als dit alléén omwille van klagende bewoners is die teveel overlast hebben. Momenteel wordt onderzocht of verdringen aan de orde is. Dan zou volgens hem het kappen van de beuken ten goede komen aan de overblijvende bomen.

Schaakspel
Het lijkt op een schaakspel met op het speelveld rijen bomen als de pionnen. Aan de noordzijde staan voorstanders van de bomenkap opgesteld met in de schaduw van de bomen hun achtertuinen aan de Jacob van Ruysdaellaan, Lucas van Leijdenlaan en Pieter Bruegellaan. Aan de zuidzijde zijn dat vooral de bewoners van de Beukendreef zelf en het Spinnerspark als voorstanders van behoud van de bomenrij. Tot op heden is het nog een patstelling.

De gemeente heeft in deze langlopende kwestie het externe bureau P2 ingeschakeld. Die hebben bewoners en deskundigen bijeengebracht om tot een oplossing te komen. De wethouder heeft op voorhand al toegezegd dat de uitkomst van dit onderzoek min of meer bindend is.

Onpartijdigheid
De vraag is of dit onpartijdig gaat. Er kwamen verzoeken van het bureau om niet naar de pers te gaan. De samenstelling van de groep zou niet in evenwicht zijn met evenveel voor als tegenstanders. Jacobs benadrukte dat de beslissing over wel of niet rooien van de bomen valt op basis van inhoud en niet om een meerderheid van de werkgroep.

Hans Smolders (LST) had schriftelijk een rondvraag ingediend, omdat hij het zat is maandelijks bewoners hoort klagen over de gemeente die te vaak excuses moet maken omdat het proces niet goed verloopt. “Mensen worden zonder antwoorden het bos ingestuurd en zijn teleurgesteld in de politiek. Dat moet nu eens afgelopen zijn”. Hij vindt het omzagen van een hele rij bomen in de Beukenlaan in Berkel-Enschot toch echt iets anders dan wat bomen verwijderen in de Warande.

Frans van Dommelen (Lokaal Tilburg) vindt het kwalijk dat er niet vooraf met alle bewoners goed gecommuniceerd is over wat de plannen precies inhouden. “Dan hadden we heel deze discussie niet eens gehad.” Hij denkt dat het kappen van één rij iets anders is dan verdringing tegengaan.

De VVD-er Jeroen van Dijk denkt dat het externe bureau P2 een schijnvertoning is, zodat de wethouder kan zeggen dat hij de burgers heeft laten participeren. Anneke Dunning van D’66 vraagt zich af waarom er bewoners betrokken zijn als bomen eruit moeten die elkaar verdringen. Evelien Kostermans (Groen Links) wil kijken naar behoud van de beuken als er zoveel draagvlak voor is. Kees van Ham (SP) staat lijnrecht tegenover de LST en Voor Tilburg en geeft zelfs een pluim aan de wethouder. “Hij heeft en bestaand plan van tafel geveegd en is met een schone lei een nieuw onderzoek gestart. We moeten gewoon afwachten wat de resultaten worden.”

Op 19 maart 2018 zal dit verder besproken worden in de gemeenteraad.

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans (archief)

About the author

Related Posts

Bezorging

Familie de Brouwer
Telefoon: 013 - 540 07 41

Vragen/opmerking?
Neem contact met ons op