De Schakel
Nieuws
Op De Kraan werden duizenden jaren geleden mensen begraven

In de winternevel doemt langs de Rauwbrakenweg een vage gestalte voor me op. Het is Jan Roymans van Archeologisch Adviesbureau Raap, die met een schep laagje voor laagje de grond in De Kraan afschraapt. Hier hebben mensen duizenden jaren geleden…

In de winternevel doemt langs de Rauwbrakenweg een vage gestalte voor me op. Het is Jan Roymans van Archeologisch Adviesbureau Raap, die met een schep laagje voor laagje de grond in De Kraan afschraapt. Hier hebben mensen duizenden jaren geleden hun doden gecremeerd en daarna hebben ze de asresten binnen een ronde greppel met een doorsnede van enkele meters begraven. Die resten zijn nu zichtbaar als donkere verkleuringen in de lichte, zandige bodem.

In de zandige bodem zijn de asresten te zien van mensen die hier duizenden jaren geleden zijn begraven.

Kringgreppelgraf
In het gebied van De Kraan en de Hemeltjes worden huizen gebouwd. Voordat de bouw begint, moet er archeologisch onderzoek worden gedaan. Langs de Rauwbrakenweg is bij dit onderzoek een kringgreppelgraf blootgelegd. Rondom de begraafplaats van enkele tientallen vierkante meters werd destijds een ronde greppel gegraven. Jan Roymans vertelt dat zo’n greppel waarschijnlijk de grens aangaf tussen het dodenrijk binnen de cirkel en de dagelijkse mensenwereld daarbuiten. Bij de grafheuvels op de Regte Heide bij Riel vormen de palen die grens.

Waar moet je graven?
“Je gaat niet zomaar in het wilde weg in zo’n gebied aan het graven. Je kunt beter eerst maar eens goed om je heen kijken, voordat je begint” legt Jan Roymans uit. Zo’n begraafplaats werd op specifieke plekken aangelegd. Als je ervaring hebt, heb je een vermoeden waar je wat zou kunnen vinden. Meestal gaat het om plekken waar het dekzand net even iets hoger ligt op een kopje.

Het gaat hier om een klein grafveld. In die tijd waren er geen grote nederzettingen van tientallen boerderijen bij elkaar. Dit grafveld werd waarschijnlijk door de bewoners van een paar bij elkaar liggende boerderijen gebruikt. Het grondwater staat hier hoog, waardoor er onderin  de gegraven putten al snel water staat. Er zit hier leem in de grond, waardoor het water in de bovenste laag moeilijk weg kan.

Nog meer kringgreppelgraven?
Het ligt voor de hand dat er op meer plaatsen een paar boerderijen bij elkaar hebben gestaan en dat die boeren hun doden ook in de directe omgeving begroeven. Dat betekent dat er waarschijnlijk nog meer grafveldjes te vinden zijn.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Peter Timmermans

 

Foto: Jan Roymans

About the author

Related Posts

Bezorging

Familie de Brouwer
Telefoon: 013 - 540 07 41

Vragen/opmerking?
Neem contact met ons op