De Schakel
Nieuws
Na-oorlogse panden op de gemeentelijke monumentenlijst

Een van de laatste besluiten van de gemeenteraad van Berkel-Enschot was het vaststellen van een lijst van gemeentelijke monumenten. Inmiddels is het tijd om deze lijst aan te passen. Het meest tot de verbeelding sprekende object op de nieuwe lijst…

Een van de laatste besluiten van de gemeenteraad van Berkel-Enschot was het vaststellen van een lijst van gemeentelijke monumenten. Inmiddels is het tijd om deze lijst aan te passen.

Het meest tot de verbeelding sprekende object op de nieuwe lijst is een betonnen bushokje aan de Eindhovenseweg bij Koningshoeven.  Er zijn er duizenden van gebouwd, maar dit is het enige overgebleven exemplaar in de gemeente Tilburg. Het is volgens de commissie “zeer herkenbaar als een bouwwerk uit de na-oorlogse periode”. Daarnaast gaat het om Kerkstraat 6 A t/m F, Bosscheweg 24 en 26 en Abdijlaan 21.

Zijn woningen alleen om in te wonen?
De bewoners van een huis hebben hun huis gekozen op grond van allerlei overwegingen. Maar de gemeenschap heeft ook zijn overwegingen om iets te vinden van zo’n huis. Het Rijk kan een huis aanwijzen als Rijksmonument. De Gemeente kan een huis op de gemeentelijk monumentenlijst zetten. Dat gebeurt op grond van wettelijke bepalingen. Dus is het mogelijk dat het huis waarin je woont plotseling op de lijst van beschermde monumenten staat.

Cultureel erfgoed dient beschermd te worden

Regels en procedures
Het is een misvatting, dat er ambtenaren bij de Gemeente Tilburg zijn, die op hun eigen houtje zo maar vinden dat een huis op de monumentenlijst komt. Joost Op ’t Hoog, beleidsmedewerker van de Gemeente Tilburg, legt uit hoe het in elkaar steekt: “De procedures rondom de gemeentelijke monumentenlijst zijn gebaseerd op een gemeentelijke verordening, die in de gemeenteraad is goedgekeurd. Die verordening is mede gebaseerd op een standaard verordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten”.

Er vindt vooroverleg plaats met organisaties in Berkel-Enschot, die zich met dit soort zaken bezighouden zoals de Heemkundekring De Kleine Meijerij. Daarna wordt de zienswijze van de bewoners gevraagd.  Bovendien wordt er nog een advies uitgebracht door landelijk bekend staande deskundigen op het gebied van cultureel erfgoed en monumenten. En dan komt er uiteindelijk een voorstel, waarna het College van B en W een besluit neemt.  Als een bewoner het er niet mee eens is, kan die beroep aantekenen. Er zijn zaken die slechter geregeld zijn. Ga maar eens kijken bij de genoemde panden of het de moeite waard is om die te behouden.

Tekst: Jan van der Straaten
Fotografie: Peter Timmermans

About the author

Related Posts

Bezorging

Familie de Brouwer
Telefoon: 013 - 540 07 41

Vragen/opmerking?
Neem contact met ons op