De Schakel
Nieuws
Nieuw onderwijsconcept 2College Ruivenmavo

Maatwerk Op 2College Ruivenmavo: geen gemiddelde leerling meer 2College Ruivenmavo in Berkel-Enschot start na de zomervakantie in de eerste klassen met gepersonaliseerd leren volgens het Zweedse concept Kunskapsskolan. De kleinschalige mavo biedt  de leerlingen hiermee maatwerk op het hoogste niveau.…

Maatwerk Op 2College Ruivenmavo: geen gemiddelde leerling meer

2College Ruivenmavo in Berkel-Enschot start na de zomervakantie in de eerste klassen met gepersonaliseerd leren volgens het Zweedse concept Kunskapsskolan. De kleinschalige mavo biedt  de leerlingen hiermee maatwerk op het hoogste niveau. Vorige week heeft de school de ouders van de nieuwe leerlingen geïnformeerd tijdens een ingelaste ouderavond. Gepersonaliseerd leren volgens Kunskapsskolan voldoet aan de wens van staatssecretaris Dekker om meer maatwerk in het onderwijs mogelijk te maken.

De leerlingen volgen niet meer klassikaal de lessen op één niveau, maar bepalen zelf hun  leerdoelen en rooster. Bij gepersonaliseerd leren sturen leerlingen hun eigen leerproces door het maken van eigen keuzes, het werken in eigen tempo en op eigen niveau. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat alle vakken hun leerstof voornamelijk via een online portal aanbieden. Iedere leerling heeft een persoonlijke coach om hem te begeleiden in zijn onderwijsleerproces. Lian Derks, vestigingsdirecteur van 2College Ruivenmavo: “In het regulier onderwijs, met reguliere klassen, richten de docenten zich op de gemiddelde leerling. Docenten houden wel rekening met verschillen tussen leerlingen, maar het jaarlaagsysteem is leidend waardoor van leerlingen verwacht wordt dat ze op mavoniveau binnen een bepaalde tijd bij een bepaald hoofdstuk zijn. Wij willen juist de verschillen tussen de leerlingen als uitgangspunt nemen. Daarom laten we het jaarlaagsysteem los.” De leerlingen op 2College Ruivenmavo kunnen niet meer doubleren. Ze doorlopen het onderwijsproces in hun eigen tempo en voor de een is dat sneller dan voor de ander. Ook per vak kan dit anders zijn. Het basisschooladvies is het minimum niveau, maar een leerling kan een vak ook op een hoger niveau volgen en afsluiten.  Deze keuze heeft uiteraard ook gevolgen voor het lesrooster. Als er geen gemiddelde leerling is, is er ook geen lesrooster meer. De leerling bepaalt zijn eigen leeractiviteiten en daarmee ook zijn eigen rooster. Ben je niet zo sterk in Nederlands? Dan zorg je ervoor dat je vaker de docent Nederlands opzoekt; ben je een ster in wiskunde? Dan hoef je daar ook niet 4 lesuren per week naartoe, maar kun je meer tijd besteden aan een ander vak.

In Nederland werken inmiddels 24 scholen volgens de methode van Kunskapsskolan en na de zomer starten er meer. 2College Ruivenmavo is er een van. Derks: “Onze docenten worden op dit moment geschoold in de andere aanpak. Zij leren om te denken in doelen en om leerlingen te coachen bij deze nieuwe werkwijze. Doordat leerlingen hun eigen leerdoelen bepalen, en een grote mate van eigen keuze hebben, neemt de motivatie toe.” Volgend schooljaar begint elke ochtend met een teamvergadering om de leerlingen te bespreken en de dag door te nemen. Daarna openen de docent-coaches de dag met hun leerlingen door samen naar het journaal te kijken en de dag door te spreken. Vervolgens beginnen de leeractiviteiten en de coachgesprekken. Docenten krijgen in de nieuwe methode veel meer tijd om leerlingen individueel te begeleiden.

About the author

Related Posts

Bezorging

Patric de Brouwer
bezorging@schakel-nu.nl

Vragen/opmerking?
Neem contact met ons op