De Schakel
Uitgelicht
Nieuw kleurrijk nummer De Kleine Meijerij

Over de Rendierhoeve en nieuwe informatie over de Joodse begraafplaats Het eerste nummer van de nieuwe jaargang van het heemkundetijdschrift De Kleine Meijerij opent met een door vice-voorzitter Anton van Dorp geschreven In memoriam waarin hij terugblikt op de betekenis…

Over de Rendierhoeve en nieuwe informatie over de Joodse begraafplaats

Het eerste nummer van de nieuwe jaargang van het heemkundetijdschrift De Kleine Meijerij opent met een door vice-voorzitter Anton van Dorp geschreven In memoriam waarin hij terugblikt op de betekenis die de op 30 december 2017 overleden oud-voorzitter en ere-lid Noud Smits voor de vereniging heeft gehad.

Ruim een maand daarvoor had de redactie van Noud Smits nog een uitgebreid artikel ontvangen met wetenswaardigheden over de Rendierhoeve ten behoeve van plaatsing in het vlugschrift. Het eerste deel van dit artikel is nu opgenomen in deze aflevering, bijzonder jammer dat Noud dit niet meer heeft mogen meemaken. In dit eerste deel wordt de komst van de wielerbaan besproken die rond 1900 op de plek van de bebouwing van wat we nu kennen als de Rendierhoeve werd aangelegd nabij café Halfweg aan de weg van Tilburg naar Moergestel. Dit initiatief was echter maar een kort leven beschoren want in 1896 werd begonnen met de aanleg en na enkele seizoenen gedraaid te hebben liquideerde de Tilburgsche wielerbaan in 1902. Na de wielerbaan kwam er met steun van de trappisten van de abdij Koningshoeven een refugiehuis, tijdelijk klooster, voor uit Frankrijk gevluchte trappistinnen. Die kwamen in 1903 uit Ubexy en bleven tot in 1912. Tijdens de Eerste Wereldoorlog huisden er militairen en Belgische vluchtelingen. De Tilburgse fabrikantenfamiliefamilie Van den Bergh kocht het in 1917 en gezien het beeldmerk van de Aabe-fabrieken kreeg het pand de naam Rendierhoeve. Meer over het pand na die tijd volgt in het tweede deel dat in nummer 2 zal verschijnen.

Kees Welmers schrijft over de voortgang die geboekt wordt met het laten vertalen van de in een mengelmoes van Hebreeuws en Jiddisch geschreven manuscripten van de oude Joodse gemeente te Oisterwijk. De manuscripten stammen uit de tweede helft van de 18eeeuw en zijn alleen door specialisten te vertalen naar hedendaags Nederlands. Kortom, een stevige klus, maar wel belangrijk omdat het unieke en rijke bronnen zijn van een landelijke gemeenschap. Er worden overigens nog sponsoren gezocht voor het project.

Henk van Helvert tekent een aantal herinneringen op aan de op 10 december 2017 overleden Kees Verhoeven, beter bekend bij onze lezers als de schrijver van de artikelenserie ‘Haarense Zegswijzen’. Wim de Bakker maakte er een kwartierstaat bij en uit de nog aanwezige voorraad Haarense Zegswijzen worden weer enkele zegswijzen in dialect gepubliceerd.
Verder een artikel van Anton van Dorp over slager Gerrit Janse uit Udenhout die tijdens de Eerste Wereldoorlog gemobiliseerd werd en zijn vak in het leger moest gaan uitoefenen.
De webtip wijst op de website www.canonvanesch.comopgezet door Theo van Dooren waarin hij in meer dan 100 afbeeldingen de geschiedenis van Esch toont. Een mooi initiatief waarmee onze Kring over twee canon beschikt. Oisterwijk had er namelijk ook al een. Benieuwd wanner de andere plaatsen volgen.

De boekaankondigingen attenderen op recent verschenen historische boeken: over 100 jaar Nieuwsklok, over verhalen over joden en christenen in ‘Groot’-Tilburg, grammofoonplatenpionier J.M. Beekmans en in Symboliek van een torengaat het over de toren van de Helvoirtse Nicolaaskerk.

Deze aflevering 1 van De Kleine Meijerijis verkrijgbaar bij boekhandel Verrijt in Winkelcentrum Eikenbosch te Berkel-Enschot.
Heemkundekring De Kleine Meijerij heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout: www.dekleinemeijerij.nl.    

Foto:

  1. Het voormalige Trappistinnenklooster aan de Eindhovenseweg, thans onderdeel van de Rendierhoeve. (Foto: Rinus van der Loo)

About the author

Related Posts