De Schakel
Uitgelicht
Nieuw kleurrijk nummer De Kleine Meijerij nr.3

Over kunstenaar Carl Itschert, een houten stoel en een grassilo Aflevering drie van het heemkundetijdschrift De Kleine Meijerij bevat een artikel van Jan Smits over de in Berkel-Enschot werkzaam geweest zijnde kunstschilder Carl Itschert en diens werk. Itschert was een…

Over kunstenaar Carl Itschert, een houten stoel en een grassilo

Aflevering drie van het heemkundetijdschrift De Kleine Meijerij bevat een artikel van Jan Smits over de in Berkel-Enschot werkzaam geweest zijnde kunstschilder Carl Itschert en diens werk. Itschert was een uit Antwerpen afkomstige vluchteling die tijdens en na de Eerste Wereldoorlog in Tilburg verbleef en in 1934 zijn nieuw gebouwde woonhuis ‘Mariahofke’ aan de Bosscheweg in Enschot betrok. Het artikel wordt geïllustreerd met verschillende afbeeldingen van door Itschert gemaakte schilderijen. Itschert was ook de maker van een olieverfportret van de bekende frater Andreas dat ook gebruikt werd als afbeelding op het devotieprentje van deze frater.

Daarnaast een artikeltje van Guido van den Eynde over de unieke vondst van een tiende-eeuwse houten stoel tijdens opgravingen bij De Lange Akker en Rinus van der Loo vertelt over het gebruik van de betonnen grassilo waarvan een restant nog te vinden is langs het Meierpad in Enschot.

Daarnaast een artikel van Frans Goris over het lang verloren gewaande ‘oudste wetboek der schoenmakersgezellen’. Dit historische document werd na de dood van Norbertus Baaten (1892) in de kelder van diens huis gevonden en leidt tot de conclusie dat er in de 19eeeuw in Moergestel al sprake was van een georganiseerde belangenvereniging voor schoenmakers.

In de artikelenreeks Beelden uit de mobilisatiejaren 1914-1918 besteedt Anton van Dorp aandacht aan de uit Berkel-Enschot geboortige hospitaalsoldaat Janus van de Wouw die in zijn diensttijd tuberculose opliep en in het R.K. gasthuis te Oisterwijk om 22 juni 1920 op 33-jarige leeftijd aan die ziekte kwam te overlijden.

Verder daarin, naast enkele andere foto’s, ook aandacht aan de uit Haarlem afkomstige notabel P. van Tetering die ingekwartierd werd op de pastorie van de Petruskerk.

Lezenswaardig is ook het verhaal Theo van Dooren schrijft aan de hand van twee kasboeken over de klompenmakerij van de Essche klompenmakers Cornelis en Graard van Brunschot in de jaren 1895-1920. Hun bedrijf leverde klompen aan afnemers in heel Nederland.

Verder in dit nummer weer een aantal Haarense zegswijzen uit de nalatenschap van Cees Verhoeven, een webtip over de site van de Stichting Stoommachine Oisterwijk. De boekaankondigingen attenderen op recent verschenen historische boeken over het Bakkersambacht in Udenhout, deel 3 en 4 in de reeks Udenhoutse Biografiën (over Annie Schoonus en Leo Bäumler), het Kamp Haaren in de jaren 1941-1944 (Een oord van bang wachten), het leven van een boerengezin in de jaren vijftig, de Atlas Cultuurhistorie Landschapspark Pauwels gelegen in het gebied tussen Tilburg, Loon op Zand, Udenhout en Berkel-Enschot, en een artikel van Lambert Winkelmolen over een historisch geografische verkenning van het gebied Tilburg Noord-Oost van Vijfhuizen tot Enschot dat verscheen in het tijdschrift Tilburg.

Deze aflevering 3 van De Kleine Meijerij is verkrijgbaar bij boekhandel Verrijt in Winkelcentrum Eikenbosch te Berkel-Enschot.
Heemkundekring De Kleine Meijerij heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout: www.dekleinemeijerij.nl.

About the author

Related Posts

Bezorging

Familie de Brouwer
Telefoon: 013 - 540 07 41

Vragen/opmerking?
Neem contact met ons op