De Schakel
Uitgelicht
Naschools programma voor kinderen met een taalachterstand

Community Academie West  In Tilburg West is de Community Academie West gestart, een naschools programma dat basisschoolkinderen vanaf groep 6 met een taalachterstand en potentie voor havo/vwo een kans geeft die potentie waar te maken.   De Berkel-Enschotse Hannah Schouten…

Community Academie West 

In Tilburg West is de Community Academie West gestart, een naschools programma dat basisschoolkinderen vanaf groep 6 met een taalachterstand en potentie voor havo/vwo een kans geeft die potentie waar te maken.

 

De Berkel-Enschotse Hannah Schouten heeft in Utrecht lesgegeven in dit naschools programma. Ze is er vol van. 4 jaar lang heeft zij zich ingezet dit programma in Tilburg van de grond te krijgen, uit betrokkenheid bij de stad waar zij als Berkelse en Tilburgse van is gaan houden. En met succes! Sinds januari nemen leerlingen van 2 scholen in Tilburg West, Jeanne d’Arc en Hubertus deel aan dit programma.

 

Kinderen die een discrepantie laten zien tussen het reken- en taalniveau, een sterke leermotivatie hebben en ambitieus zijn, komen in aanmerking voor het programma. Bij sommige kinderen blijft namelijk de beheersing van de Nederlandse taal achter op hun intellectuele capaciteiten. Ouders en kinderen zijn dan heel dankbaar voor de kans om het taalniveau te verhogen. Het is gericht op vrij lezen, begrijpend lezen, woordenschat-uitbreiding academische vaardigheden en kennis van de wereld.

Begrijpend lezen is noodzakelijk voor de ontwikkeling van een kind. ‘Soms betreft het kinderen van de tweede/derde generatie migranten. Thuis wordt er in de moedertaal gesproken en voorgelezen. Soms gaat het om autochtonen kinderen waar thuis niet veel rijke taal wordt gebruikt.’ legt Hannah uit.

 

Resultaten zijn verbluffend

Het programma is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Er wordt van de leerlingen verwacht dat zij zich 1 dag in de week van 15.15 – 18.00 uur intensief inzetten. De resultaten zijn verbluffend. Uit extern onderzoek blijkt dat deze leerlingen na drie jaar behoren tot de 25 procent beste lezers van hun leeftijd van Nederland. Leerlingen die binnenkwamen met gemiddeld een C-score op de Cito-toets voor begrijpend lezen, scoorden na drie jaar gemiddeld op A-niveau. Ook voor woordenschat overstijgen de leerlingen de landelijk gemiddelde scores. Bovendien werkt de motivatie voor school positief door.

 

Doel

Dat het programma nu op 2 scholen wordt aangeboden is mooi maar Hannah’s doel ligt verder dan dat. Ze wil het programma uitbreiden naar andere basisscholen in Tilburg-West en daarna in de andere PACT-wijken, wijken met veel sociaaleconomische achterstanden in Noord- en Zuid-Tilburg. Hoe mooi zou het zijn als ieder talentvol kind uit een sociaaleconomisch kwetsbaar milieu deze kans krijgt?

 

Ook een steentje bijdragen?

Zou u ook een steentje bij willen dragen? Hannah zou heel erg geholpen zijn met actuele kinderboeken voor de leeftijd van 8 – 12 jaar. Datzelfde geldt voor informatieve boeken of tijdschriften, zoals de National Graphics Junior of Quest Junior. Heeft u nog boeken of tijdschriften liggen, u maakt er Hannah heel blij mee. U kunt contact met haar opnemen via hannah.schouten.gmail.com

 

 

Foto: Bas Haans

Tekst: Simone van Zundert

About the author

Related Posts