De Schakel
Nieuws
Monitorgroep Verkeer gestart    

Veranderingen als de openstelling van de Koningsoordlaan, de gedeeltelijke afsluiting van spoorwegovergangen, de invoering van bestemmingsverkeer op De Kraan, de komst van winkelcentrum Koningsoord en alle nieuwe bewoners zorgen ervoor dat ook de verkeersstromen binnen Berkel-Enschot veranderen. Om alle knelpunten…

Veranderingen als de openstelling van de Koningsoordlaan, de gedeeltelijke afsluiting van spoorwegovergangen, de invoering van bestemmingsverkeer op De Kraan, de komst van winkelcentrum Koningsoord en alle nieuwe bewoners zorgen ervoor dat ook de verkeersstromen binnen Berkel-Enschot veranderen. Om alle knelpunten in beeld te brengen is een monitorgroep opgericht.

 

Monitorgroep

Door de oproep in De Schakel voor deelnemers is er inmiddels een bewonersgroep die samen met de dorpsraad en de gemeente (een procesbegeleider en verkeerskundige) het verkeer in het dorp gaat monitoren. Hierin maken zij een onderscheid tussen het monitoren van het verkeer via tellingen en metingen én het bespreken van actuele knelpunten. De monitorgroep signaleert knelpunten in het buitengebied of in de hoofdwegenstructuur van Berkel-Enschot. Zij richt zich daarbij vooral op de gevolgen van de veranderde verkeerssituatie door de openstelling van de Koningsoordlaan en de veranderingen aan de overwegen.

 

Met een gekwalificeerd adviesrecht adviseert zij het college van B&W en de gemeenteraad over het oplossen van deze knelpunten. Knelpunten die niet het gevolg zijn van de veranderde verkeerssituaties stuurt de monitorgroep door naar de verantwoordelijke projectleider van de gemeente. Dit zijn bijvoorbeeld meldingen over tijdelijke situaties, zoals bebording en tijdelijke (fiets)routes.

 

Tellingen en metingen

In de week van 12 tot 18 oktober worden op 17 plaatsen in Berkel-Enschot verkeerstellingen en snelheidsmetingen verricht. De resultaten daarvan gebruikt de monitorgroep om de verkeerssituatie in het dorp te beoordelen. Ook kunnen de resultaten vergeleken worden met een soortgelijke meting in mei 2019. Een onafhankelijk verkeersbureau helpt daar bij.

 

De monitorgroep bestaat uit de bewoners Ditmer Weertman, Henk Hoppenbrouwers, Hylke Annema, Jan van Esch, Jeroen Winkelmolen, Kees Robben, Kjille van Duin, Laura Elshof, Piet Burgmans en Pieter Adriaansen. Namens de dorpsraad nemen Roland van Zuilen en Wilma van Geel deel. Vanuit de gemeente Michiel van der Pijll en Ton Withoos.

De monitorgroep signaleert knelpunten in het buitengebied of in de hoofdwegenstructuur van Berkel-Enschot.

 

Oproep
In de monitorgroep ontbreekt nog een vertegenwoordiger vanuit de ondernemers van winkelcentrum Koningsoord.  Is er een ondernemer die interesse heeft? Aanmelden kan via monitorgroepverkeer@dorpsraadberkelenschot.nl.

 

Meer informatie

Ook als u nog vragen hebt of iets wilt melden aan de monitorgroep, dan kunt u mailen naar monitorgroepverkeer@dorpsraadberkelenschot.nl.

 

About the author

Related Posts