De Schakel
Nieuws
Lintjesregen 2020 Berkel-Enschot. Wij feliciteren…

Jan van Nieuwburg (80) wonende te Berkel-Enschot• Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer Van Nieuwburg is sinds 2004 vrijwilliger bij Vereniging De Zonnebloem, afdeling Berkel-Enschot. In het verleden was hij 12 jaar vrijwilliger bij Parochie Heilige Paus Johannes…

Onze dorpsgenoten waren volkomen verrast toen burgemeester Weterings hen vorige week telefonisch op de hoogte bracht dat koning Willem-Alexander hen had benoemd in de orde van Oranje-Nassau. Vanwege allerlei beperkende maatregelen rond het coronavirus zal de daadwerkelijke uitreiking van deze koninklijke onderscheiding later in het jaar plaatsvinden.
Jan van Nieuwburg


Jan van Nieuwburg (80) wonende te Berkel-Enschot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Nieuwburg is sinds 2004 vrijwilliger bij Vereniging De Zonnebloem, afdeling Berkel-Enschot. In het verleden was hij 12 jaar vrijwilliger bij Parochie Heilige Paus Johannes XXIII in Berkel-Enschot en was hij 8 jaar lang vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem. De heer Van Nieuwburg is de echtgenoot van mevrouw D.W.P. van Nieuwburg-de Jong, die eveneens wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

***

Dimphy van Nieuwburg

Dimphy van Nieuwburg-de Jong (75) wonende te Berkel-Enschot
• Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1993 is mevrouw Van Nieuwburg-de Jong vrijwilliger bij Vereniging De Zonnebloem, afdeling Berkel-Enschot. In het verleden was zij 16 jaar vrijwilliger bij Parochie Heilige Paus Johannes XXIII in Berkel-Enschot en 8 jaar lang vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Mevrouw Van Nieuwburg-de Jong is de echtgenote van de heer J.A.M. van Nieuwburg, die eveneens wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dimphy (75) en Jan (80) van Nieuwburg mogen trots en tevreden terugkijken op hun jarenlange vrijwilligerswerk. Al toen hun eigen kinderen nog klein waren, bekommerden zij zich over kinderen en jeugd uit Tilburgse arbeidersgezinnen die het thuis niet zo gemakkelijk hadden, door zich in te zetten bij sport- en spelmiddagen en als begeleiders tijdens jeugdvakantieweken. Eenmaal verhuisd naar Berkel-Enschot waren beiden vele jaren actief in de voormalige St. Caeciliaparochie. Dimphy zorgde tweewekelijks voor prachtige bloemstukken in de kerk, terwijl Jan zich inzette als koster en geregeld voorgangers van buiten de parochie wegwijs maakte in de kerk. Daarnaast is hij al acht jaar verkeersbrigadier tijdens de avondvierdaagse in Berkel-Enschot.

Beiden zijn bovendien enthousiaste, hardwerkende en gewaardeerde vrijwilligers bij de Zonnebloem: Dimphy al 27 jaar, Jan 20 jaar. Ze bezoeken niet alleen regelmatig enkele gasten, maar waren ook buitengewoon actief bij de nationale en regionale Zonnebloem-vakanties.

Dimphy maakte ruim 15 jaar op een creatieve manier de jaarlijkse kerstkaarten voor gasten en vrijwilligers en was vaste kracht bij het samenstellen van de kerstpakketten die de Zonnebloem in samenwerking met de Johannes XXIII-parochie elk jaar verzorgt voor mensen die het even niet zo gemakkelijk hebben. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is: tijdens ontspanningsmiddagen is ze als gastvrouw veelal in de keuken te vinden voor het verzorgen van de hapjes en de drankjes, is ze betrokken bij de organisatie van de vrijwilligersdagen, lotenverkoop, het maken van presentjes voor gasten en nog veel meer.

Ook Jan geeft vele uren van zijn tijd aan de Zonnebloem. Hij is vaste hulp bij de ontspanningsmiddagen die een aantal keren per jaar voor de gasten worden georganiseerd, hij brengt en haalt gasten, organiseert en regelt samen met een collega-vrijwilliger en als lid van de activiteitencommissie de jaarlijkse bustochten.

Beiden mogen dus met recht terugzien op een rijk en gevarieerd vrijwilligersleven: samen wel zo’n 100 jaar en nog steeds heel actief. Namens De Zonnebloem, van harte gefeliciteerd met deze welverdiende koninklijke onderscheiding!

***

Rien van der Bruggen

Rien van der Bruggen (58) wonende te Berkel-Enschot
• Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1989 is de heer Van der Bruggen bestuurslid van de Vereniging Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) in Berkel-Enschot en als vrijwilliger betrokken bij diverse evenementen, zoals Trekkertrek Evenement, waar hij sinds 2005 ook wedstrijdleider is. Daarnaast is hij sinds 1997 bestuurslid van Stichting de Wielbraek en organisator van Kraanpop in Berkel-Enschot. Sinds 2003 is hij vrijwilliger bij het event Udenhout onder Zeil en de afgelopen 15 jaar was hij jurylid bij het Sportevent Ronde van Berkel. Tot 2019 was hij 10 jaar lang trainer handboogschieten bij Handboogvereniging De Meierijers.

Rien van der Bruggen is al zo’n 25 jaar lang betrokken bij diverse evenementen en verenigingen in Berkel-Enschot. Vanuit de KPJ en de handboogvereniging is dan ook het initiatief genomen om hem hiervoor te bedanken doormiddel van een lintje. Al zo’n 25 jaar is hij betrokken bij de organisatie van het Trekkertrek evenement wat voorheen in Berkel-Enschot en de laatste jaren in Heukelom wordt georganiseerd. Als bestuurslid regelt hij de afgelopen 15 jaar de wedstrijdorganisatie. Tot enkele jaren terug heeft Rien ook jarenlang lesgegeven aan de jeugd van de Handboogvereniging De Meierijers en natuurlijk ook diverse handjes geholpen bij bijv. de verhuizing van clubgebouw.

Ook kun je Rien kennen als de drijvende kracht achter Kraanpop. Van begin af aan is Rien hier achter de schermen bij betrokken. Begeleiden van de opbouw, contact met leveranciers en artiestenbegeleiding zijn zo maar enkele taken die hij die jaren heeft gedaan. Daarnaast was hij betrokken bij de oprichting van Zomerleut en heeft hij het jubileumfeest Berkel-Enschot 800-850 jaar georganiseerd. Hij hiep mee bij de wielerronde en dan vergeten we vast nog een heleboel. 

Rien kent veel mensen in en om het dorp en kan ook met iedereen goed opschieten. Als er iets geregeld moet worden dan laat dit maar aan Rien over want dan weet je zeker dat het goed komt. En dit alles geheel vrijwillig en ondanks zijn fysieke beperkingen. 

Daarom willen wij Rien graag eens in het zonnetje zetten en namens heel Berkel-Enschot bedanken voor zijn inzet al deze jaren en hopen we dat we nog vele jaren op zijn enthousiasme kunnen rekenen. Van harte proficiat!

Stichting de Wielbraek

KPJ Berkel-Enschot/Heukelom

***

Jan van Rijswijk

Jan van Rijswijk (75) wonende te Berkel-Enschot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Van 1992 tot 2018 was de heer Van Rijswijk penningmeester en commissielid van Tennisclub De Rauwbraken in Berkel-Enschot. Tot 2019 was hij 9 jaar lang penningmeester en commissielid van de Stichting Dorpsraad Berkel-Enschot. Hij was contactpersoon en wijkhoofd van de afdeling Tilburg KWF Kankerbestrijding van 2011 tot 2019 en had hier als taak de algehele coördinatie van de collecte voor KWF in Berkel-Enschot. Op dit moment is de heer Van Rijswijk penningmeester van het bestuur Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant. Stichting Mentorschap bemiddelt bij het vinden en inzetten van een mentor bij meerderjarigen die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking geen besluiten kunnen nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. De heer Van Rijswijk is hier actief sinds 2015.

 

Jan van Rijswijk heeft 13 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van onze vereniging (1992 t/m 2004). Jan heeft onder diverse voorzitters het penningmeesterschap vervuld. Hij deed dat op de hem typerende, rustige en weloverwogen manier. Hij hield vast aan standpunten op momenten dat híj dacht dat het in het belang van de tennisvereniging of haar leden was, zowel binnen het bestuur als daarbuiten. Zo heeft Jan in deze periode de onderhandelingen gevoerd met de gemeente voor de aankoop van de grond van onze vereniging. In januari 2005 is Jan benoemd tot Erelid van onze vereniging.

Na zijn werkzaamheden als penningmeester is Jan in 2006 toegetreden tot de Commissie Overhoeken, later opgevolgd door de Projectcommissie. Deze commissies werden destijds opgericht met als opdracht de herinrichting van ons tennispark voor te bereiden, uit te werken en te begeleiden naar aanleiding van de beoogde gebiedsontsluitingsweg. Tussen 2006 en 2018 heeft Jan, vaak tot in de nachtelijke uren, meerdere keren per maand vergaderd en onderhandeld met zowel Projectontwikkelaars als de gemeente. Het is mede dankzij Jan geweest dat we in 2018 ons compleet heringerichte park en verbouwde paviljoen feestelijk hebben kunnen openen.

***

Piet Vromans

Piet Vromans (71) wonende te Berkel-Enschot
• Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Sinds 1970 is de heer Vromans coördinator bij de carnavalsvereniging en het blaasorkest De Bullekus. De carnavalsvereniging heeft inmiddels haar activiteiten beëindigd, maar het blaasorkest bestaat nog steeds.Sinds 1990 is hij lid van diverse commissies van de Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot. Buiten de carnavalsactiviteiten heeft de heer Vromans nog diverse andere vrijwilligerstaken. Zo is hij sinds 2007 bestuurslid/accommodatiecommissielid bij Tennis Club De Rauwbraken en verricht hij al 9 jaar mantelzorgtaken voor een familielid. In het verleden was hij tien jaar lang bestuurslid van Stichting Sint Job.

 

Piet Vromans is een zeer gewaardeerd en enthousiast lid van onze vereniging die zich sinds vele jaren actief inzet als vrijwilliger.

Zo heeft Piet 8 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van onze vereniging (2007 t/m 2014) en is hij sinds 2014 lid van onze accommodatiecommissie. Tijdens zijn bestuurlijke periode heeft Piet zich ingezet voor vele verschillende onderwerpen waaronder de realisatie/voorbereiding van ons nieuwe paviljoen. Wij hebben als club onze gronden, banen en gebouwen in eigendom. In 2017 en 2018 is veel geïnvesteerd in de banen, hekwerken, verhardingen en paviljoen. Om langdurig en op een goede wijze van het tennispark gebruik te kunnen maken is het nodig dat alles in een goede staat blijft verkeren. Piet maakt deel uit van een groep vrijwilligers die elke woensdag tot taak heeft om als een goede rentmeester, zorg te dragen om het tennispark te beheren en onderhouden. Hierdoor kunnen de leden volgens de planning meerjarig gebruik maken van het tennispark en is het aantrekkelijk voor nieuwe leden om lid te worden.

Jan en Piet zijn al gedurende vele jaren van grote waarde voor onze vereniging. Zij hebben zich gedurende al die jaren belangeloos ingezet als vrijwilliger en daarbij TC de Rauwbraken op een zeer positieve en innemende wijze vertegenwoordigd.

De leden en het bestuur van TC de Rauwbraken feliciteren Jan en Piet met hun koninklijke onderscheidingen.

***

Allen, van harte proficiat met deze benoeming!

About the author

Related Posts

Bezorging

Familie de Brouwer
Telefoon: 013 - 540 07 41

Vragen/opmerking?
Neem contact met ons op