De Schakel
Nieuws
Kolonie Oeverzwaluwen in onze nieuwbouwwijk

Toen Hannie Nilsen van de Vogelwerkgroep IVN-Oisterwijk vorige week over de Koningsoordlaan fietste, zag ze bij de rotonde flink wat zwaluwen rondvliegen. Waar kwamen die vandaan? Toen ze beter keek, zag ze dat het oeverzwaluwen waren. Die broeden normaliter in…

Toen Hannie Nilsen van de Vogelwerkgroep IVN-Oisterwijk vorige week over de Koningsoordlaan fietste, zag ze bij de rotonde flink wat zwaluwen rondvliegen. Waar kwamen die vandaan? Toen ze beter keek, zag ze dat het oeverzwaluwen waren. Die broeden normaliter in steile wanden. In een grondhoop naast de rotonde bleken uiteindelijk ongeveer vijftig paar hun nestgangen te hebben gegraven.

 

De Wet Natuurbescherming
De Wet Natuurbescherming stelt dat de nesten van vogels in de broedtijd niet mogen worden verstoord. Nu had de aannemer Heijmans die hoop grond daar niet gedeponeerd om er oeverzwaluwen in te laten broeden; men had er eigenlijk nooit bij stil gestaan, dat er wel eens vogels zo’n grondhoop als nestplaats zouden kunnen uitzoeken. Maar nu ze er eenmaal zitten, moeten ze wel worden beschermd.

 

Hannie Nilsen: “Fantastisch toch zo’n kolonie in een nieuwbouwwijk”

 

Bescherming
De wet mag voorschrijven dat zo’n kolonie oeverzwaluwen beschermd is, maar het moet wel geregeld worden. De gemeente Tilburg werd ingeseind en de stadsecoloog Rob van Dijk ging zich er mee bemoeien. Cees Pasmans van de Omgevingsdienst Brabant-Noord/ Samen Sterk in Brabant werd er bij betrokken. Die dienst regelt in dit soort gevallen voor gemeenten en waterschappen de handhaving. En tenslotte was er uiteraard ook nog de aannemer; de hoop grond was van Heijmans.

Voor de aannemer brengt zo’n nieuwe situatie altijd extra kosten met zich mee, maar men werkte vlot mee om bescherming mogelijk te maken. Er werd een hoog hek om de kolonie geplaats, zodat verstoring achterwege bleef en Hannie plaatste er een informatiebord bij, waarin wordt uitgelegd, wat de bezoeker hier kan zien. Cees Pasmans en de boa’s van de gemeente Tilburg houden toezicht op de kolonie om verstoring te voorkomen.

 

Oeverzwaluwen
Oeverzwaluwen zijn in Nederland niet zeldzaam. Het aantal broedparen schommelt tussen 20.000 en 30.000. Dat aantal wisselt nogal omdat dit aantal sterk afhankelijk is van de beschikbaarheid van nestelgelegenheid. De dichtstbijzijnde bezette kolonie ligt in de Reeshof. Daar is een zogenaamde kunstmatige oeverzwaluwenwand gemaakt. Na de broedtijd zou je van de zomer hier ook zo’n wand kunnen maken. Dat zou fantastisch zijn. Vanaf de parkeerplaats heb je prachtig zicht op de wand en de rondvliegende oeverzwaluwen. Ga kijken, maar niet allemaal tegelijk!

 

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

Oeverzwaluw, Bas Haans Fotografie.

 

 

About the author

Related Posts

Bezorging

Patric de Brouwer
bezorging@schakel-nu.nl

Vragen/opmerking?
Neem contact met ons op