De Schakel
Nieuws
Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse Opvang De Blokhut – Een nieuwe ruimte!

De voorbereidingen voor de definitieve verhuizing van KDV Pepino en BSO de Blokhut zijn in volle gang. Over een aantal weken gaan we in onze gloednieuwe groepen in basisschool Berkeloo van start! We gaan dan verder als KDV Pepino en…

De voorbereidingen voor de definitieve verhuizing van KDV Pepino en BSO de Blokhut zijn in volle gang. Over een aantal weken gaan we in onze gloednieuwe groepen in basisschool Berkeloo van start! We gaan dan verder als KDV Pepino en BSO Berkeloo. Wij zijn  ontzettend trots op onze nieuwe locatie.

Onze Kindvisie
Een kind moet zich thuis voelen bij ons. Kinderen worden in de kindercentra van Kinderopvang Humanitas een warme, veilige omgeving geboden, waar ze zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. We hebben onze ruimtes afgestemd op de behoeftes van de kinderen. Of het nu om baby’s, peuters of oudere kinderen gaat: veiligheid, geborgenheid, respect voor elkaar, maar ook jezelf ontwikkelen zijn kernwaarden waar het bij ons om gaat. De pedagogisch medewerkers zijn méér dan alleen mensen die op de kinderen passen. Ze begeleiden het kind en zijn daarbij een partner in de opvoeding.

Alle aandacht voor onze baby’s
Een baby is van nature een onderzoeker en nieuwsgierig, hij wil vanuit zichzelf de wereld om hem heen ontdekken en gebruikt daarbij al zijn zintuigen. Iedere baby is uniek, krachtig en actief én heeft behoefte aan vrije bewegingsruimte. Zo is er de veilige, afgeschermde grondbox voor de ‘liggers’ en vrij vloeroppervlak voor de kruipers en de lopers. In de grondbox hebben we een stevige ondergrond omdat dit de meeste bewegingsvrijheid geeft. We leggen de baby’s op hun rug, want vanuit die natuurlijke positie gaan zij de ruimte en het materiaal op eigen kracht verkennen en onderzoeken. Het speelmateriaal bestaat uit zakdoeken, bakjes, dekseltjes, potjes, een vergiet of bal en ook een kruiptunnel en klimplateau. Kortom: alles waaraan iets te ontdekken en te beleven valt en waarmee kinderen hun eigen spel kunnen maken. We kiezen voor passief speelgoed waar baby’s actief van worden.

Maak plaats voor Peuters!
Al onze kinderdagverblijven en peuteropvang zijn plekken waar kinderen van elke leeftijd serieus worden genomen en in hun eigen behoeftes qua ontwikkeling worden voorzien. Ook de fysieke ruimten, de inrichting en het (spel)materiaal beïnvloeden het spel. Daarom zorgen wij voor een breed en uitdagend aanbod, afgestemd op de interessegebieden en (ontwikkelings)behoeften van de kinderen. Op onze peutergroep wordt gewerkt met VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie) programma Uk en Puk. De geschoolde medewerkers werken samen met een HBO Pedagogisch coach samen om kinderen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te bieden.

Samenwerken met de kinderen op de BSO
Wij vinden het belangrijk dat kinderen op de buitenschoolse opvang kunnen doen wat ze leuk vinden. Buitenschoolse opvang is en blijft ‘vrije tijd’. En in je vrije tijd ben je bezig met elkaar, met hobby’s en nieuwe dingen ontdekken. De pedagogisch medewerkers maken zoveel mogelijk samen met de kinderen een activiteitenprogramma, zodat we kunnen inspelen op wat zij het allerleukste vinden. Ze krijgen op onze BSO workshops over tal van interessante onderwerpen, bijvoorbeeld speksteen bewerken of lekker koken en een nieuw recept uitproberen. Experimenten op het gebied van techniek, uitleg over het belang van het hergebruik van materialen en het opzetten van een modeshow.

Vanaf de bovenbouw richten kinderen zich minder op volwassenen. Leeftijdsgenoten worden belangrijker en de zelfstandigheid neemt toe. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren deze zelfstandigheid en geven ze de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen.

Buitenschoolse opvang is afwisselend en leuk!

Kinderopvang Humanitas

(Advertorial)

About the author

Related Posts