De Schakel
Nieuws
In ‘De Benedictus’ in het beekdal van de Voorste Stroom zijn 5.000 bomen en struiken geplant

Het dal van de Voorste Stroom in Heukelom is deel van het Natuurnetwerk Noord-Brabant. Dat betekent dat 90 ha van het beekdal een natuurbestemming heeft. Maar met die bestemming is het nog geen natuur geworden. De Stichting Duurzaamheidsvallei heeft op…

Het dal van de Voorste Stroom in Heukelom is deel van het Natuurnetwerk Noord-Brabant. Dat betekent dat 90 ha van het beekdal een natuurbestemming heeft. Maar met die bestemming is het nog geen natuur geworden. De Stichting Duurzaamheidsvallei heeft op zich genomen om die te realiseren. Daarbij krijgt ze steun van de gemeente Tilburg en de provincie, terwijl het Groen Ontwikkelfonds Brabant subsidie verleent. Inmiddels is er reeds een stuk van 8 ha in orde gemaakt voor de natuur. Zo is er een stuk grond vlakbij de Baksevenweg van de toplaag ontdaan; daardoor wordt de bodem voedselarmer en kunnen karakteristieke soorten van het beekdal daar weer verschijnen. Bovendien is daar een poel aangelegd die het voor kikkers en salamanders gemakkelijker maakt om hier te overleven.

In het beekdal horen ook hagen en bosjes thuis. Die komen er niet vanzelf, dus werden er op zaterdag 10 december door 20 vrijwilligers 5.000 bomen en struiken in de grond gezet. Het was mistig en het vroor iets. Gelukkig was de grond nauwelijks bevroren. Met een machine werden pootgaten gemaakt en daarna vulden de vrijwilligers die met kleine boompjes en piepkleine struikjes. Op die manier werd ongeveer 1 ha ingeplant.

Men had soorten uitgekozen die hier van nature thuishoren zoals wilg, meidoorn, hondsroos, berk, haagbeuk, fladderiep en Gelderse roos. Op die manier ontstaan er hagen met een fraaie afwisseling van bomen en struikgewas, die ideale plekken zijn voor zangvogels. Egels, hazen, muizen en marters kunnen hier dekking vinden.

Wandelaars weten het beekdal van de Voorste Stroom goed te vinden. Op de wandelpaden zijn daarom op enkele plaatsen boomstronken neergelegd om op te zitten. Vooral oudere wandelaars zullen dat zeker waarderen.

 

Tekst en foto’s: Jan van der Straaten

About the author

Related Posts

Bezorging

Patric de Brouwer
bezorging@schakel-nu.nl

Vragen/opmerking?
Neem contact met ons op