De Schakel
Nieuws
Het distributiecentrum op de Zwaluwenbunders is voorlopig van de baan

Margriet Schipper van de stichting Nieuwe Warande vertelt dat ze flink was geschrokken toen duidelijk werd dat de gemeente Tilburg een distributiecentrum in het gebied De Nieuwe Warande zou aanleggen met vierkante blokkendozen tot dertig meter hoog. Van het open…

Margriet Schipper van de stichting Nieuwe Warande vertelt dat ze flink was geschrokken toen duidelijk werd dat de gemeente Tilburg een distributiecentrum in het gebied De Nieuwe Warande zou aanleggen met vierkante blokkendozen tot dertig meter hoog. Van het open karakter van het gebied zou niet veel overblijven.

Verzet in de buurt
De stichting Nieuwe Warande beijvert zich om de kwaliteit van het landschap te verhogen, de biodiversiteit te handhaven en te vergroten, en de beleving van het landschap voor de bewoners en recreanten mogelijk te maken. Margriet zegt, ‘dat het duidelijk is dat een distributiecentrum met gebouwen tot dertig meter hoog en een oppervlakte van 25 ha op de Zwaluwenbunders niet past in de doelstellingen van de stichting’. 

Daarom werd besloten om een zienswijze, dat is een nieuw ambtenarenwoord (Newspeak) voor een bezwaarschrift, in te dienen. De stichting stond niet alleen. Er werd een brief opgesteld die werd ondertekend door een groot deel van de bewoners uit de buurt.  In totaal werden er 73 zienswijzen ingediend door allerlei mensen en groepen die de aantasting van het landschap niet accepteerden.

Weinig mensen zitten te wachten op gebouwen van dertig meter hoog in de Zwaluwenbunders

Wat doet de gemeente Tilburg?
De gemeente had weliswaar in nota’s lovend gesproken over de noodzaak aandacht aan landschap en biodiversiteit te besteden, maar als het over concrete zaken ging was het net of die nota’s nooit waren geschreven. Zo was er door de gemeente geen enkele poging gedaan om het bedrijvenpark in te passen in het nog te vormen landschapspark Pauwels, dat tussen Tilburg en Loon op Zand gerealiseerd gaat worden.

In eerste instantie bleef de gemeente bij zijn voornemen. Door een rechterlijke uitspraak van de Hoge Raad die de ontwikkeling van deze industrie voorlopig onmogelijk maakt en het grote verzet van de indieners van de zienswijzen, heeft de gemeente het voorstel voorlopig opnieuw in beraad genomen.

Uitstel of afstel
De gemeente heeft besloten het plan voorlopig terug te trekken en om eind 2019 een nieuw besluit te nemen. Komen er dan toch grote distributiehallen of juist kleinschalige industrie, woningbouw of een energiepark met aandacht voor het landschap? Wordt vervolgd.

Tekst en foto: Jan van der Straaten

About the author

Related Posts

Bezorging

Patric de Brouwer
bezorging@schakel-nu.nl

Vragen/opmerking?
Neem contact met ons op