De Schakel
Uitgelicht
Filosofisch Café: Anarchisme en Christendom

De Bibliotheek Midden-Brabant is niet meer alleen de plek waar rijen boeken staan, die worden uitgeleend. In de nieuwe visie is plaats voor een Filosofisch Café, dat iedere derde donderdag van de maand wordt georganiseerd. Iedere maand wordt een ander…

De Bibliotheek Midden-Brabant is niet meer alleen de plek waar rijen boeken staan, die worden uitgeleend. In de nieuwe visie is plaats voor een Filosofisch Café, dat iedere derde donderdag van de maand wordt georganiseerd. Iedere maand wordt een ander thema uitgelicht zodat alle aspecten van de filosofie aan bod kunnen komen. Een gastspreker leidt het thema in, waarna er tijd is om samen in gesprek te gaan. Voorkennis is hierbij geen vereiste. Iedereen is welkom, dus denk ook mee tijdens het Filosofisch Café!

Anarchisme en Christendom
Er waren donderdagavond veertig mensen aanwezig bij het Filosofisch Café over Anarchisme en Christendom. Ruud Welten, hoofddocent aan Tilburg University, stelde in zijn betoog dat het Christendom een opeenvolging van tradities is, waarbij de nieuwe traditie zijn uitgangspunten verdedigt met aanhalingen uit de Schrift. Op die manier ontstaat er in de loop van de tijd een pluriformiteit aan tradities.

In het anarchisme wordt ervan uitgegaan dat de huidige, ongewenste situatie van de mens alleen kan worden verbeterd door een revolte tegen de machten die die situatie veroorzaken. De teksten in het Nieuwe Testament hebben vaak een anarchistisch karakter. Van dat anarchistische karakter is in de loop der tijden niet veel meer overgebleven. Maar we zien wel steeds filosofen en schrijvers die dat denken nieuw leven inblazen. Bekende voorbeelden zijn Tolstoi, Dostojevski en Kierkegaard.

‘Het verzet tegen de huidige, ongewenste situatie
is het wezen van het menszijn’

Moderniteit en Christendom
In de visie van Ruud Welten is van de oorspronkelijke betekenis van de anarchistische teksten uit het Nieuwe Testament veel verloren gegaan. Het huidige Christendom heeft in hoge mate de uitgangspunten van de moderne tijd omarmd: ontplooiing van het individu, democratie en zelfontplooiing. Daar tegenover vind je in het Nieuwe Testament: onvoorwaardelijk kiezen voor Christus, afkeer van geldelijk gewin en verzet tegen het niet-aanvaarden van God. Hij verbaast zich erover, dat die tegenstelling tussen de Nieuwtestamentische teksten en de huidige uitgangspunten niet vaker onderwerp van discussie en reflectie zijn.

Discussie
Na het betoog van Ruud Welten ontstond een levendige discussie. Diende het Oude Testament ook niet in de beschouwing te worden betrokken? Is de aanpassing aan de moderniteit niet een normaal proces, dat door velen als gewenst wordt ervaren?

Al met al een interessante gedachtewisseling over een niet zo gangbaar onderwerp. De bibliotheek heeft een goed initiatief genomen.

Het volgende Filosofisch Café is op donderdag 19 april a.s. met als thema:
Verbeelding aan de Macht

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Sandra Peerenboom/Stichting Thomas More

About the author

Related Posts

Bezorging

Familie de Brouwer
Telefoon: 013 - 540 07 41

Vragen/opmerking?
Neem contact met ons op