De Schakel
Een nieuwe podiumzaal 

Eerst zien en dan geloven zullen de meesten wel denken. Beloftes zijn gemaakt, maar nog niet verzilverd. Een nieuwe multifunctionele zaal bij het pad naar de bibliotheek komt er. Platform 533 vraagt om urgentie.  Roozen van Hoppe (RvH) heeft inmiddels…

Eerst zien en dan geloven zullen de meesten wel denken. Beloftes zijn gemaakt, maar nog niet verzilverd. Een nieuwe multifunctionele zaal bij het pad naar de bibliotheek komt er. Platform 533 vraagt om urgentie. 

Roozen van Hoppe (RvH) heeft inmiddels de grond in bezit en kan de bouwvergunning aanvragen. Het college heeft in oktober 2010 al vastgelegd dat er een zaal met dezelfde functionaliteit wordt gerealiseerd en maakte daarmee de afspraak nieuw voor oud. 

Gemeentelijk beleidsmedewerker Jack de Wilde gaf aan dat de toezegging er is van RvH en Koningsoord BV. ‘Het is echter niet zomaar een kwestie van beginnen met bouwen. De gemeente heeft namelijk ook een subsidierelatie met De Schalm’, aldus De Wilde. Verantwoordelijk wethouder Erik de Ridder: ‘Er is een collegevoorstel in voorbereiding en daarin worden geen hobbels gezien. Er is een bereidwillige ambtelijke organisatie. Zorg voor een goede onderbouwing waarom een jaar na opening van Ons Koningsoord een extra zaal gebouwd moeten worden.’ 

Jack de Wilde wil nu tempo maken om straks niet een bouwput te hebben als het winkelcentrum klaar is en om de samenhang tussen verengingen niet te gaan verliezen. De nieuwe zaal zal ook commercieel te verhuren zijn en een plek geven voor de jeugd. Jack voorziet dat het college begin maart een voorstel kan voorleggen aan de raad. 

Platform 533
Platform 533 bestaat uit 24 clubs en is ontstaan uit onvrede. Veel gebruikers van het oude cultureel centrum liepen tegen problemen aan op de nieuwe stek. Te klein, te gehorig, te veel galm, slecht toegankelijk. Voorzitter Ad van der Bruggen: ‘Koningsoord is werkelijk prachtig. Een monumentaal bindend icoon. De twee zalen in het Klooster hebben een capaciteit tot 125 personen in tegenstelling tot 250 mensen in oude Schalm, want de Kapittelzaal en Kerkzaal kun je niet gelijktijdig gebruiken. Alles en iedereen moet door de bibliotheek en vervolgens over een trapje van 77 cm voor een drankje en een plasje. Op de begane vloer, de foyer beneden, zou een ontmoetingscentrum komen. Nu zitten hier noodgedwongen bridge- en kaartclubs en wordt daarmee een stiltegebied. Het sociaal netwerk in het dorp is de enorme verliezer. Verenigingen zijn uit elkaar gespeeld en moet uitwijken naar andere zalen verspreid over het dorp en dan ontmoeten we elkaar niet meer. We kampen met huurvlucht uit Ons Koningsoord en zien de oplossing in de bouw van een toekomstbestendige multifunctionele ruimte. Roozen van Hoppe neemt de investeringskosten op zich, de gemeente heeft geen stichtingskosten.’ 

Kloppend hart
Voorzitter Tineke Donga van de Dorpsraad hoopt dat loket BE ook in de nieuwe zaal fysiek toegankelijk is voor iedereen. Jan Panhuizen geeft aan: ‘90% is hartstikke goed. Die 10% wat ontbreekt, neemt heel veel plezier van mensen in Koningsoord weg. Een grote zaal kan zorgen dat het nieuwe dorpshart een kloppend hart wordt’, aldus de voorzitter van de KBO namens 1700 leden en de senioren in het dorp. Jan Huffmeijer vertelt namens het bestuur van De Schalm. ‘Mensen vragen me waarom de oude Schalm nog leeg staat en we zo snel moesten verhuizen naar Ons Koningsoord.’ Hij weet dat een deel van de huurvlucht al stopt met het vooruitzicht dat de nieuwe zaal met voldoende capaciteit er komt. Platform 533 hoopt dat dit gelijk met de opening van het nieuwe winkelcentrum eind 2019 kan.

Tekst: Ellen van Slooten

About the author

Related Posts