De Schakel
Bedrijf in beeld
DORIEN DE NIJS UITVAARTBEGELEIDING

Ontelbare malen nemen we afscheid: een kus, een aai over de bol, nog even zwaaien. We staan er niet altijd bij stil, maar het kan ook de laatste keer zijn. Het laatste, definitieve afscheid, de dood: daar besteden we veel…

Ontelbare malen nemen we afscheid: een kus, een aai over de bol, nog even zwaaien. We staan er niet altijd bij stil, maar het kan ook de laatste keer zijn. Het laatste, definitieve afscheid, de dood: daar besteden we veel aandacht aan. Afscheid nemen van een dierbare is een intense ervaring.

Nadenken over je eigen afscheid: doodeng of doodgewoon?

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om, zeker als u nog gezond bent, al te praten over de dood en hoe u het allemaal geregeld wilt hebben. Toch kiezen mensen er steeds vaker voor om tijdig zaken vast te leggen zodat nabestaanden weten wat de wensen zijn op het moment van overlijden.

Iedereen wil een afscheid graag op zijn of haar eigen manier vormgeven. Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding zoekt samen met u naar de mogelijkheden om een eigen invulling aan een uitvaart te geven zoals: wel of niet helpen bij de verzorging door uw naasten, het maken van de rouwkaart, het adviseren bij het uitkiezen van een uitvaartkist, mand of wade en het meedenken over de mogelijkheden van een afscheidslocatie.

Een afscheidsbijeenkomst kan plaatsvinden in een kerk, in de aula van een crematorium of op de natuurbegraafplaats maar ook andere locaties bieden deze mogelijkheid. De invulling kan worden vormgegeven door een kerkelijk voorganger, een ritueelbegeleider of door iemand uit uw naaste omgeving. Dit alles op zodanige wijze dat u zichzelf hierin herkent.

Leven doe je op je eigen manier, afscheid nemen ook.

 

De vrouwen van Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding geven u het vertrouwen dat een uitvaart bij hen in goede handen is door rust uit te stralen en er voor u te zijn. Stap voor stap ondersteunen zij u om te komen tot de goede keuzes. Zij geven u handreikingen om de uitvaart echt een passend afscheid te laten zijn. Zij zijn er voor u, zichtbaar als het nodig is, maar onzichtbaar als het kan.

Gratis uitvaartwensenboekje                                                                                     
Als u het boekje doorneemt en hierin aangeeft wat uw wensen zijn, is het voor uw nabestaanden al een stuk duidelijker in geval van overlijden.

Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding biedt u daarnaast ook de mogelijkheid om kosteloos een persoonlijk gesprek aan te vragen bij u thuis. Zij bespreken dan uw uitvaartwensen, vullen het uitvaartwensenboekje volledig voor u in en geven u een raming van de uitvaartkosten, zodat u ook weet waar u financieel aan toe bent. Belangrijk is om aan te geven dat dit vrijblijvend is en u nergens voor hoeft te tekenen. Het uitvaarwensengesprek duurt ongeveer een uur, bel gerust om een afspraak te maken.

013-889 28 95
Dag en nacht bereikbaar
www.doriendenijs.nl

 

About the author

Related Posts