De Schakel
Denk mee over ons nieuwe dorpshart

Woensdag 19 april jl. vond de thema-avond van De Dorpsraad plaats in De Schalm. Ook de gemeente Tilburg, Roozen Van Hoppe en Heijmans waren deze avond aanwezig om in samenwerking met de leden van de Dorpsraad de bewoners van Berkel-Enschot zo…

Woensdag 19 april jl. vond de thema-avond van De Dorpsraad plaats in De Schalm. Ook de gemeente Tilburg, Roozen Van Hoppe en Heijmans waren deze avond aanwezig om in samenwerking met de leden van de Dorpsraad de bewoners van Berkel-Enschot zo goed mogelijk te informeren over diverse (bouw)projecten in het dorp.

Er gaat de aankomende 1,5 jaar ontzettend veel gebeuren en veranderen en dat heeft consequenties voor alle inwoners en dus ook voor u. Projecten als: het sociaal, cultureel en maatschappelijk voorzieningencentrum Abdij Koningsoord, de nieuwe woonwijk Koningsoord, de bouw van sociale huurwoningen op de locatie van de voormalige basisschool Berkeloo evenals de bouw bij de voormalige St. Caeciliaschool, de nieuwe woonwijk bij de Enschotsebaan, de ontwikkeling van een kleinschalig bedrijvenpark, de bouw van de nieuwe woonwijken Hoge Hoek en de Oostkamer, de verhuizing van Gilde Sint Hubertus, de komst van een nieuwe jongeren ontmoetingsplek, het verplaatsen van de volkstuinen, de aanleg van nieuwe wegen, de ontsluiting van het dorp, stand van zaken rondom de spoorwegovergangen. Alle ontwikkelingen passeerden de revue en kwamen deze avond ter sprake. Er was ruimte voor discussie en vragen konden aan alle aanwezige partijen gesteld worden tijdens het plenaire programma en ook bij het bekijken van de projectplannen in de kleinere zalen.

Oproep
De nieuwe (bouw)projecten gaan overlast met zich meebrengen, dit is helaas onvermijdelijk. Maar met een beetje begrip voor elkaar, voor de project- en gebiedsontwikkelaars en bouwmedewerkers, krijgen wij er samen een nog mooier Berkel-Enschot voor terug. Henk Denissen (vice-voorzitter van De Dorpsraad) sloot de avond af met een oproep om mee te denken over het dorpshart. We willen het nieuwe dorpshart echt een “ziel” geven. Het moet meer worden dan enkel stenen. De ideeën van de bewoners zijn onmisbaar om dit te realiseren. Vindt u het leuk om hierover mee te denken? Neem dan contact op met De Dorpsraad: info@dorpsraadberkelenschot.nl.

Klik hier voor meer foto’s
Tekst en fotografie: Redactie DNS
(Bron: Joyce van Helfteren-Dorpsraad)

About the author

Related Posts

Bezorging

Patric de Brouwer
bezorging@schakel-nu.nl

Vragen/opmerking?
Neem contact met ons op