De Schakel
Uitgelicht
De Wever|Eikenhuys (deel 6): een thuis in de buurt

Medio maart nemen de eerste bewoners hun intrek in de locatie Eikenhuys. De ouderen met dementie kunnen er straks zoveel mogelijk leven zoals ze dat gewend waren. Om dat mogelijk te maken is betrokkenheid van familie en vrienden belangrijk, maar…

Medio maart nemen de eerste bewoners hun intrek in de locatie Eikenhuys. De ouderen met dementie kunnen er straks zoveel mogelijk leven zoals ze dat gewend waren. Om dat mogelijk te maken is betrokkenheid van familie en vrienden belangrijk, maar er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de buurt. Karen van Eerdewijk en Brigitte Jacobs vertellen over de betrokkenheid van omwonenden, winkeliers en diverse organisaties in het dorp.

 

Zowel Karen als Brigitte gaan straks aan als coördinerend samenwerker aan het werk op Eikenhuys. Al vanaf het begin zijn zij betrokken bij het ontwikkelen en vormgeven van het nieuwe zorgconcept. ‘We vinden het belangrijk dat onze bewoners zoveel mogelijk blijven leven zoals ze gewend zijn,’ vertelt Karen. ‘Daarom blijven familie, maatjes en het sociale netwerk een belangrijke rol spelen.’ Voor de zorgprofessionals van De Wever betekent dit een andere manier van werken. ‘We komen als het ware uit onze hokjes,’ gaat Karen verder. ‘We pakken meer verschillende taken op en zijn daardoor op meer momenten dan alleen de zorgmomenten aanwezig. Hierdoor ben je meer in contact met de bewoners en zo leren we bewoners en familie veel beter kennen.’

 

Thuis voor de familie

‘Bij Eikenhuys zorgen we ervoor ook de familie en het netwerk zich thuis voelen,’ aldus Brigitte. ‘Ook voor hen is het van belang dat zoveel mogelijk hetzelfde blijft. Ging je altijd frietjes bakken bij oma en dan logeren? Was je gewend om samen naar de markt te gaan of een potje te biljarten? Met een beetje hulp en wat kleine aanpassingen kan het allemaal door blijven gaan.’

 

Huis van de buurt

In het zorgconcept is ook een belangrijke rol weggelegd voor de buurt. ‘Eikenhuys staat midden in een woonwijk en vlakbij het winkelcentrum,’ vertelt Karen. ‘We willen graag een goede verstandhouding met de wijkbewoners en de winkeliers.’ Al in een vroeg stadium hebben ze contact gezocht met de buurt, de winkeliersvereniging en verschillende organisaties uit het dorp. Zo gaven ze voorlichting over hoe je signalen rond dementie herkent en ermee om kan gaan. ‘Het is belangrijk dat ze weten wie we zijn en bij wie ze terecht kunnen met vragen,’ vult Brigitte aan. ‘Er wordt vaak gedacht in wat er niet kan, maar er kan nog zoveel. Maar om die puzzel te leggen hebben we elkaar nodig; vrijwilligers, familie, de verenigingen en ook onze buren.’

 

Tekst: Noortje de Kok

Foto: Bas Haans

About the author

Related Posts

Bezorging

Patric de Brouwer
bezorging@schakel-nu.nl

Vragen/opmerking?
Neem contact met ons op