De Schakel
Dorpsraad
Bewoners buigen zich over ontsluiting

De Dorpsraad buigt zich de komende tijd over een goede verkeersontsluiting in en rondom het groeiende Berkel-Enschot. De afgelopen jaren hebben zij alles in de strijd gegooid om veilige oplossingen te zoeken voor de spoorwegovergang bij de Raadhuisstraat en de…

De Dorpsraad buigt zich de komende tijd over een goede verkeersontsluiting in en rondom het groeiende Berkel-Enschot. De afgelopen jaren hebben zij alles in de strijd gegooid om veilige oplossingen te zoeken voor de spoorwegovergang bij de Raadhuisstraat en de Kraan.

De komst van de Koningsoordlaan zorgt ervoor dat deze overgangen nu niet meer veilig zijn. ‘We wilden graag dat de overwegen openbleven, maar het gaat ons allereerst om de veiligheid en bereikbaarheid van Berkel-Enschot’, zegt vice-voorzitter Henk Denissen.

Kraan blijft open
Er zijn verschillende onafhankelijke onderzoeken geweest. In december 2016 besloot de gemeenteraad dat de overgang bij de Raadhuisstraat dicht moest en de Kraan kon onder voorwaarden openblijven. Mede op aandringen van de Dorpsraad is er toch een nieuw onderzoek gekomen. Daarin is onderzocht hoe beide overgangen veilig open kunnen blijven, binnen de kaders. De Dorpsraad met bewoners, de gemeente Tilburg en ProRail zijn daarbij op zoek gegaan naar alternatieven. Uit dit onderzoek kwamen op zich veilige oplossingen, maar die voldeden niet aan de compensatie-eisen van Prorail. Deze eisen waren, verrassend genoeg, gebaseerd op de ‘oude’ situatie: vóór de aanleg van de Koningsoordlaan. Daarover en de toepasselijke verkeerscijfers is veel discussie geweest. Zo heeft de wijze waarop de Koningsoordlaan is aangelegd behoorlijke gevolgen gekregen.

De gemeenteraad besloot in september dat de Kraan met verkeersaanpassingen open kan blijven. De Raadhuisstraat moet dicht als de Koningsoordlaan er volledig ligt, maar blijft open voor niet-gemotoriseerd verkeer. Het sluiten van deze overgang heeft een grote impact op de verkeersontsluiting van Berkel-Enschot. ‘Al het verkeer dat over die spoorwegovergang gaat, moet een alternatieve route nemen’, zegt Jan van Esch, die zich als bewoner inspant voor een goede ontsluiting. De Dorpsraad wil, samen met bewoners, de infrastructuur van Berkel-Enschot voorbereiden op de sluiting.

Verkeersontwikkeling monitoren
Dorpsraad en bewoners vormen samen de werkgroep Ontsluiting. De werkgroep was betrokken bij de studies over de spoorwegovergangen en buigt zich in de toekomst over de inrichting van een veilige verkeersstructuur. Betrokken bewoners kunnen daar meepraten over dit onderwerp.

‘We willen de verkeersontwikkeling monitoren om een veilige omgeving met zo min mogelijk overlast te creëren. Niet alleen het sluiten van de spoorwegovergang vraagt om maatregelen, maar ook de uitbreiding van Berkel-Enschot’, zegt Van Esch.

Denk mee over de veiligheid en bereikbaarheid van Berkel-Enschot

Denk mee
De Dorpsraad vraagt bewoners op te staan als zij mee willen denken over deze kwestie. ‘Het is mooi om te zien dat we de afgelopen jaren met bewoners geparticipeerd hebben. Dat is een mooi proces geweest met stevige discussies, maar altijd met hetzelfde doel’, zegt Denissen.

Tekst: Annebelle Nooteboom

About the author

Related Posts