De Schakel
Gemeente
Beukendreef: Hoe nu verder?

Beukendreef Berkel-Enschot: Terugkoppeling bewonersavond – en – hoe nu verder Op 9 oktober is in de Druiventros in Berkel-Enschot een bewonersavond gehouden over het geplande groenonderhoud in de Beukendreef. Door gemeente en Brouwers groenaannemers is een korte presentatie gegeven. Na afloop…

Beukendreef Berkel-Enschot: Terugkoppeling bewonersavond – en – hoe nu verder

Op 9 oktober is in de Druiventros in Berkel-Enschot een bewonersavond gehouden over het geplande groenonderhoud in de Beukendreef. Door gemeente en Brouwers groenaannemers is een korte presentatie gegeven. Na afloop zijn er gesprekken met de bewoners gevoerd en hebben bewoners reactieformulieren ingevuld.

Tijdens de avond bleek dat de meningen van de bezoekers niet op een lijn zaten. Een groep bewoners was het niet eens met het rooien van de bomen en er was een groep bewoners die de bomen zo snel mogelijk weg wil hebben. Er is gevraagd om meer transparantie in het proces en de mogelijkheid om mee te denken. De gemeente neemt dit signaal serieus.

Meer transparantie
Tijdens de bewonersavond is gevraagd om inzage in de rapporten en verslagen. Deze documenten kunt u vinden op www.tilburg.nl/beukendreef. Hier vindt u alle rapporten en verslagen, waaronder de rapporten van Cobra en de verslagen van de overleggen met Stichting Stadsbomen. Alle reacties van bewoners zijn verzameld in één overzicht en voorzien van een antwoord. De complete lijst is ook te bekijken via deze pagina.

Hoe nu verder
De gemeente realiseert zich dat niet iedereen de mogelijkheid heeft gehad om mee te denken in een gezamenlijke oplossing voor de Beukendreef. De situatie is met de dorpsraad Berkel-Enschot besproken. Er is afgesproken om te verkennen of de bewoners openstaan voor een proces waarin we, vanuit ieders belangen, komen tot een gedragen oplossing, waarbij de uitkomst van te voren niet vaststaat. De gemeente heeft bureau P2 gevraagd om als onafhankelijk procesbegeleider in dit proces op te treden. P2 gaat op korte termijn verkennende gesprekken voeren met bewoners, de dorpsraad en de gemeente. De dorpsraad adviseert P2 welke belangengroepen nog meer bij dit proces betrokken moeten worden.

Website
Op www.tilburg.nl/beukendreef vindt u alle informatie over het project.

About the author

Related Posts

Bezorging

Familie de Brouwer
Telefoon: 013 - 540 07 41

Vragen/opmerking?
Neem contact met ons op