De Schakel
Bedrijf in beeld
BAM Works Waar ze iedereen kennen en mensen geen nummers zijn!

Rafal, afkomstig uit Polen kwam 12 jaar geleden werken bij en via BAM Works. Na 10 jaar had hij zijn doel: een stuk grond met mooi huis voor zijn gezin in Polen, voor elkaar en wilde hij weer permanent in…

Rafal, afkomstig uit Polen kwam 12 jaar geleden werken bij en via BAM Works. Na 10 jaar had hij zijn doel: een stuk grond met mooi huis voor zijn gezin in Polen, voor elkaar en wilde hij weer permanent in Polen wonen. Sinds 2 jaar werkt hij bij de Poolse vestiging van BAM Works. Gelukkig, bij zijn gezin en nog steeds bij BAM Works.

Kazi werkt al ruim 16 jaar voor BAM Works als monteur bij klanten en als monteur voor hun eigen wagenpark. Inmiddels werken ook zijn dochter en zoon bij hen.

Zomaar twee voorbeelden die Anne en Twan van den Brand spontaan noemen op de vraag wat kenmerkend is voor BAM Works. Betrokkenheid, de mensen goed kennen en jarenlange verbintenissen.

 

Van transportbedrijf naar uitzendbureau

Anne en haar broer Martijn zijn eigenaar van dit bedrijf. Twan is hun neef en vestigingsmanager in Biezenmortel. Een echt familiebedrijf zoals ook veel van hun klanten dat zijn. Anne vertelt dat nog steeds veel mensen in de directe omgeving denken dat BAM een transportbedrijf is. Dat wás het van 1986 tot 2015. In die tijd was het bedrijf al veel gericht op Oost Europese landen en werkten zij veel met Poolse chauffeurs. Zij hadden daar ook een groot netwerk. Steeds vaker kregen ze van klanten, waarvoor ze transporten verzorgden, de vraag of zij ook medewerkers voor hen hadden. MKDaar bemiddelden ze in en op die manier is het uitzendbureau BAM Works ontstaan en opgericht in 2008.

Mond-tot-mondreclame

Inmiddels is het een uitzendbureau geworden met ongeveer 350 medewerkers, veelal arbeidsmigranten. Bijzonder is, vertelt Anne, dat bij hen ruim een derde van hen een vast contract heeft. Mensen werken ook vaak jarenlang bij hen zoals Rafal en Kazi. De meeste uitzendkrachten zijn werkzaam in de transport en de agrarische sector, maar inmiddels zien Anne en Twan dat de sectoren waar zij mensen naar uitzenden zich uitbreiden zoals horeca, technische bedrijven en podiumbouwers.  BAM Works richt zich op klanten in het midden en kleinbedrijf, MKB, in Midden-Brabant. Hun betrokkenheid en de mensen kennen geldt ook ten aanzien van hun klanten. Ook die willen zij kennen en daardoor de goede match maken als ze medewerkers uitzenden.

BAM Works krijgt zowel medewerkets als klanten door mond op mondreclame. Zij hebben veel aandacht voor hun medewerkers. In Polen hebben zij een vestiging waar eigen recruiters werken. Mensen met eigen ervaring zoals Rafal, die potentiële krachten écht goed voor kunnen lichten over wat zij kunnen verwachten en wat van hen verwacht wordt. Zij hebben er ook kijk op of een baan in Nederland iets kan zijn voor een geïnteresseerde. Zo wordt meestal een goede match gemaakt. Als mensen in Nederland komen heeft BAM Works ook 6 jobcoaches die hen begeleiden, die hun taal spreken. Naast mensen uit Polen komen er ook een aantal uit Roemenië en Bulgarije.

Naast werken ook wonen

Het bijzondere van een uitzendbureau voor arbeidsmigranten ten opzichte van een gewoon uitzendbureau is dat je naast het werk, ook verantwoordelijkheden hebt voor het ‘leven’ van een medewerker. Hoe woont iemand, vrijetijdsbesteding, wat als hij of zij ziek wordt, naar huisarts, ziekenhuis of tandarts moet, er iets bijzonders speelt in het thuisland.   Kortom met alleen een baan regelen ben je er nog lang niet. Anne vertelt dat vooral huisvesting veel media aandacht krijgt en veel aandacht vraagt.  Ze zijn ondermeer verbonden aan de stichtingen Normering Arbeid en Normering Flexibel Wonen. Onafhankelijke instanties die periodiek toetsen of ze aan de eisen voldoen. Bij arbeid gaat het dan om roosters, CAO-lonen en afdrachten die een werkgever moet doen. De huisvesting heeft allerlei normen zoals de beschikbare ruimtes, niet meer dan 2 personen op een kamer, beschikbaarheid van voldoende douches, wasmachines, hygiëne, klimaatbeheersing enz. Ze hebben zelf een aantal vaste panden, maar ook hun klanten hebben vaak tijdelijke woonruimtes voor seizoenarbeiders. BAM Works voorziet ook in het toezicht op woonlocaties.  Surveillanten bezoeken gedurende het weekend ieder adres waar medewerkers van hen wonen. Zij zien snel of er iets aan de hand is, mensen ondersteuning nodig hebben en helpen vorkomen dat problemen escaleren. Dan nog kan er altijd iet vervelends gebeuren, maar hierdoor komt dit bij hen gelukkig, niet vaak voor.

BAM Works verzorgt ook tweemaal per week taalles, niet alleen Nederlands, maar ook Engels. Dat wil men graag omdat de medewerkers merken dat je je daarmee bijna overal kan redden.

Kortom een uitzendbureau leiden met voornamelijk arbeidsmigranten is heel veelzijdig en geen enkele dag is hetzelfde. Dat maakt het zo leuk en dat is te merken aan Anne en Twan.

Baankracht

Van het een komt het ander. Door goede ervaringen met BAM Works gingen klanten ook vragen of zij medewerkers hadden voor heel andersoortig werk zoals administratief, financieel enz. Inmiddels hebben ze dus een tweede tak opgericht voor werving en selectie van medewerkers voor dat soort werk. Een heel andere tak van sport en in de regel zijn die krachten van Nederlandse afkomst.

Toekomst

Op de vraag wat de uitdagingen zijn voor de toekomst geven zij aan dat ze op het terrein van huisvesting zeker nog een verbeterslag willen maken, het comfort nog verbeteren.

Vacatures

Met een team van 18 mensen op het kantoor in Biezenmortel en nog eens 12 in Polen, geeft BAM Works uitvoering aan alle activiteiten. Het succes levert ook meer werk op. Daarom heeft BAM Works zelf ook vacatures. Bijvoorbeeld bij de planning, salarisadministratie en controllers.

Dus wie belangstelling heeft en nieuwsgierig is geworden, neem vooral contact op met BAM Works door te mailen naar annevandenbrand@bamworks.eu

Tekst: Wilma de Jong-Verspeek, de Wegwijzer

Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer

 

 

About the author

Related Posts

Bezorging

Patric de Brouwer
bezorging@schakel-nu.nl

Vragen/opmerking?
Neem contact met ons op