De Schakel
Gemeente
30 km: snel versus veilig

Wat doet die foto van een verkeersbord op de cover? Een reminder voor sommige verkeersdeelnemers en een bewustwording voor de meeste bestuurders. Het lijkt namelijk alsof veel mensen niet door hebben dat de doorgaande weg vanaf de Kerkstraat, via ’t…

Wat doet die foto van een verkeersbord op de cover? Een reminder voor sommige verkeersdeelnemers en een bewustwording voor de meeste bestuurders. Het lijkt namelijk alsof veel mensen niet door hebben dat de doorgaande weg vanaf de Kerkstraat, via ’t Zwaantje en Eikenboschweg tot aan de Generaal Eisenhowerweg in een 30 km zone is veranderd. Dat wil zeggen maximaal 30 km per uur rijden. 

Gemeentemedewerker Joost Verschuren hoopt dat het rijgedrag nu echt wordt aangepast. ‘De vernieuwing van dit traject is een jaar geleden begonnen. Een deel was destijds nog 50 km. Nu geldt er een snelheidslimiet van 30 km per uur. Met een wegversmalling, verkeer afremmende plateau’s, een flexibele drempel en aanpassing van de rijbanen voor fietsers, hebben we de verkeersveiligheid verhoogd. Het is dan noodzakelijk dat er niet harder dan 30 km per uur gereden wordt’, aldus de projectleider Openbare Ruimte. 

Intensieve aandacht
Fietsers krijgen meer ruimte nu. Het aantal drempels is beperkt, zodat de buschauffeur en de passagiers niet te veel hinder ondervinden en de reistijd acceptabel blijft. Voor de kruising met de Kerkstraat, waar diverse verkeersdeelnemers samenkomen, is gekozen voor het concept shared space. Door zo min mogelijk te reguleren met verkeerslichten, – borden en wegmarkeringen, ontstaat er een situatie die intensieve aandacht van de weggebruiker vraagt. Daardoor wordt er vanzelf afgeremd op een gelijkwaardige kruising, waar alle bestuurders die van rechts komen voorrang hebben. Je laat niet alleen auto’s voor, maar ook fietsers, snor- en bromfietsen, brommobielen, invalidenvoertuigen, ruiters en begeleiders van dieren als ze van rechts komen.

Individualistischer
Ook de wijkregisseur Janna Kuiper hoopt dat mensen inzien dat de 30 km zone er is voor de veiligheid. Niet alleen op dit traject. Ook op andere wegen in het dorp is het oppassen geblazen met spelende kinderen, wandelaars en fietsers. ‘Het lijkt wel of we steeds minder rekening houden met elkaar. De samenleving is individualistischer geworden. Ik moet als eerst, want ik moet naar mijn werk of mijn kind wacht op mij. Ik kan harder, dus ik ga harder. Soms wordt er zelfs niet meer gestopt voor een zebrapad’, is haar ervaring. 

Handhaving
De politie heeft inmiddels acties gehouden. Handhaving is niet de enige oplossing. De smiley-borden dragen ook bij in positieve zin. Vooral de snelheidsmeterspaarpot van de provincie was een groot succes. Binnen 3 weken was het spaardoel behaald en kon Stichting Jeugdwerk de donatie in ontvangst nemen, dankzij bestuurders die vanaf de Bosscheweg de Kerkstraat inreden en de teller onder de 30 hielden tot aan de bushalte tegenover de kerk. Al het gemotoriseerd verkeer dus maximaal 30 en elkaar ruimte gunnen bij de wegversmallingen, zodat fietsers en voetgangers zich weer veilig voelen. En er geen onnodige verkeersongelukken gebeuren. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans

About the author

Related Posts

Bezorging

Familie de Brouwer
Telefoon: 013 - 540 07 41

Vragen/opmerking?
Neem contact met ons op